Radicalisering

Wat houdt radicalisering in?

Radicalisering is een proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate bereid is de consequenties te aanvaarden van de strijd voor een samenleving die niet strookt met onze democratische rechtsorde. Dit kan ertoe leiden dat die persoon of groep daar ook naar gaat handelen en zelfs bereid is geweld te gebruiken om die opvattingen te realiseren.

Radicalisering kan optreden in een samenleving waarin verschillen tussen groepen burgers uitgroeien tot tegenstellingen: polarisatie. Tegenstellingen tussen groepen in de samenleving leiden dan tot spanningen en steeds meer segregatie langs sociale, etnische of religieuze lijnen.

Van radicalisering naar extremisme en terrorisme

Radicalisering kan uitlopen in extremisme. De persoon is dan bereid geweld te gebruiken om daarmee de samenleving ingrijpend te veranderen. En in terrorisme: het dreigen met of plegen van ernstig geweld om de maatschappij te ontwrichten of veranderingen teweeg te brengen.

Verschillende vormen

Er bestaan verschillende vormen van radicalisering en extremisme. In Nederland zijn er links- en rechts-extreme groepen actief: dierenrechtenextremisten en moslimextremisten (jihadisten). De laatste groep vormt op dit moment de grootste dreiging volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het jihadisme is een extreme politieke ideologie die met geweld of gewapende strijd streeft om een bepaalde versie van de islam op te leggen aan de samenleving, om uiteindelijk een islamitische staat of kalifaat te vestigen.

Meer informatie

  • Platform JEP: Platform dat professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken, ondersteunt bij vragen rond radicalisering en polarisatie.
  • NCTV: Informatie over extremisme en het Actieprogramma Integrale aanpak van Jihadisme. 
  • School en Veiligheid: Informatie voor scholen.
Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies