Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Programma's voor voor- en vroegschoolse educatie

Er is een onafhankelijke Erkenningscommissie die de kwaliteit van programma’s in de jeugdsector bekijkt. Een programma wordt door deze commissie erkend, als op theoretisch niveau aannemelijk is gemaakt dat het programma werkt of dat de doelen van het programma worden bereikt. Deze programma's zijn te vinden in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Als het gaat om programma’s gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden, geeft de commissie ook een oordeel over de mate waarin het programma voldoet als vve-programma. Wanneer dit zo is, staat het apart bij het oordeel vermeld.

Integrale programma's

De volgende programma’s die zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies richten zich op alle ontwikkelingsgebieden en voldoen daarmee aan de Wet OKE. Organisaties die vve aanbieden kunnen deze programma’s inzetten:

De meeste van deze programma’s hebben een doorgaande lijn tot en met groep 2 van de basisschool:
Kaleidoscoop, Peuterplein en Kleuterplein, Piramide, Speelplezier, Startblokken en Basisontwikkeling

Aanvullende programma's

Onderstaande programma’s kunnen in de voor- en vroegschoolse educatie worden gebruikt, maar alleen als aanvulling op een integraal vve-programma (zie lijst hierboven) of in combinatie met andere programma’s zodat alle ontwikkelingsgebieden aan de orde komen.

Taallijn

Taallijn is een programma voor deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten om taalachterstand bij taalzwakke kinderen te voorkomen of te beperken. Taallijn kan gebruikt worden naast vve-programma’s of zelfstandig uitgevoerd worden.

De volgende gezinsgerichte stimuleringsprogramma’s zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies:

De programma's VoorleesExpress en Boekstart en Boekenpret zijn gericht op het bevorderen van voorlezen. De andere programma's zijn gericht op het bevorderen van alle ontwikkelingsgebieden.

Naast bovenstaande in de Databank Effectieve Jeugdinterventie opgenomen programma’s zijn er trainingen die gebruik kunnen worden om de kwaliteit te versterken:

  • Basistraining VVE.
  • Trainingen voor bevorderen interactievaardigheden zoals Oog voor Interactie en Tink.

Wat werkt?

Lees elders op deze site meer over de werkzame ingrediënten van programma's: Wat werkt bij onderwijsachterstanden?

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies