Effectieve jeugdhulp

Richtlijnen

Op initiatief van de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zijn diverse richtlijnen ontwikkeld voor gebruik binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn bedoeld om de zorg te verbeteren door professionals te ondersteunen in hun werk. Het zijn aanbevelingen die professionals helpen bij de afwegingen die ze dagelijks, samen met kinderen en ouders, moeten maken in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Richtlijnen bieden een overzicht van de laatste stand van kennis op een bepaald terrein. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis, kennis en ervaring uit de praktijk en de ervaringsdeskundigheid van cliënten.

De beroepsverenigingen autoriseren alle richtlijnen, waardoor ze gelden als vakinhoudelijke standaard voor de beroepsgroep. Ze zijn in elk geval van toepassing op de jeugdprofessionals die zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Daarnaast kunnen ook andere professionals de kennis benutten.
Professionals zijn niet verplicht om hun richtlijnen precies te volgen, maar moeten er wel rekening mee houden. Onderdeel van hun vakmanschap is dat ze weloverwogen kunnen afwijken van hun richtlijnen, én hun afweging daarbij vastleggen.

De richtlijnonderwerpen zijn vastgesteld op basis van vragen uit het veld. Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor bepaalde problemen, zoals ADHD en stemmingsproblemen, voor vormen van hulpverlening, zoals residentiële jeugdhulp en pleegzorg, en voor processen in de hulpverlening, zoals besluitvorming en uithuisplaatsing.

Elke richtlijn bestaat uit een aantal producten: de richtlijn zelf, een onderbouwing, praktische werkkaarten en informatie voor ouders. De richtlijnen zijn te lezen en alle stukken zijn te downloaden via Richtlijnenjeugdhulp.nl.

Richtlijnen voor andere beroepsgroepen

Ook voor andere beroepsgroepen, zoals professionals in de jeugdgezondheidszorg en de jeugd-ggz, zijn richtlijnen ontwikkeld. U vindt een overzicht in de databank Richtlijnen.

Vragen?

Bram van den Berg is contactpersoon.

Foto Bram van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies