Databank Instrumenten

Kostendagboek van Bodden

Het kostendagboek van Bodden brengt kosten in kaart die voortkomen uit angstklachten van kinderen.

Doel

Het doel van het kostendagboek is het in kaart brengen van:

  • Het vóórkomen en de frequentie van contacten met de medische en geestelijke gezondheidszorg en de kosten van medicatie
  • Kosten voor ouders of verzorgers als gevolg van de problemen van het kind, zoals huishoudelijke hulp, kinderopvang, informele zorg, productiviteitsverlies bij betaald, onbetaald en huishoudelijk werk, en verlies van vrije tijd.

Doelgroep

Ouders en verzorgers van kinderen van 8-18 jaar met ontwikkelings-, psychosociale, leer- of psychische problemen.

Materialen

Het instrument bestaat uit een ouderdagboek, in te vullen door de ouder of verzorger.

Gebruik

Het kostendagboek is een prospectief instrument: het vraagt de invuller twee weken vooruit te kijken.
Afhankelijk van de problematiek en bijbehorende mogelijke zorgkosten kunnen kostenposten worden weggelaten of toegevoegd.


Onderwerp:

Angst,
Effectieve jeugdhulp

Doel:

Kostenevaluatie

Leeftijd:
8 - 17 jaar

Bestellen

Het kostendagboek is in 2008 ontwikkeld door Denise Bodden en haar collega's. Het is niet vrij beschikbaar; om het te gebruiken kunt u zich wenden tot de ontwikkelaar.

d.bodden@uu.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies