Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdzorg

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie typen hulp, namelijk jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg 1 380.100 404.080 419.580 430.175 443.480 429.215
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg 2 8,5% 9,1% 9,4% 9,7% 10% 9,7%
Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg 3 370.410 391.780 404.040 414.685 428.210 412.105
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg 4 10,8% 11,5% 11,9% 12,2% 12.8% 12.4%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg 5 9.690 14.300 15.540 15.275 15.370 17.110
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg 6 1% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,6%
1Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). De cijfers voor 2020 zijn nog voorlopig.
2Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.
3Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).
4Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.
5Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).
6Het percentage is het aantal jongeren met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totale aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2021.

Kengetallen


Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg

Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). De cijfers voor 2020 zijn nog voorlopig.

2015
380.100
2016 2017 2018 2019 2020
404.080 419.580 430.175 443.480 429.215

Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.

2015
8,5%
2016 2017 2018 2019 2020
9,1% 9,4% 9,7% 10% 9,7%

Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg

Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

2015
370.410
2016 2017 2018 2019 2020
391.780 404.040 414.685 428.210 412.105

Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.

2015
10,8%
2016 2017 2018 2019 2020
11,5% 11,9% 12,2% 12.8% 12.4%

Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg

Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

2015
9.690
2016 2017 2018 2019 2020
14.300 15.540 15.275 15.370 17.110

Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal jongeren met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totale aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.

2015
1%
2016 2017 2018 2019 2020
1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,6%

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2021.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies