Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdzorg

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie verschillende hulptypen, namelijk jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Kengetallen 2015 2016 2017 2018 2019
Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg: 1 370.410 391.780 404.040 412.660
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg: 2 10,8% 11,5% 11,9% 12,2%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg: 3 9.690 14.300 15.540 15.420
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg: 4 1% 1,4% 1,5% 1,5%
Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg: 5 380.100 404.080 419.580 428.080
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg: 6 8,5% 9,1% 9,4% 9,6%
1Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg hebben gehad (in natura en pgb).
2Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdzorg ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 18 jaar in Nederland.
3Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg hebben gehad (in natura en pgb).
4Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen van 18 tot 23 jaar in Nederland.
5Jeugd tot 23 jaar een of meerdere vormen van jeugdzorg hebben gehad (in natura en pgb).
6Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdzorg ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 23 jaar in Nederland.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2019.

Kengetallen


Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg

Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg hebben gehad (in natura en pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
370.410 391.780 404.040 412.660

Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdzorg ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 18 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
10,8% 11,5% 11,9% 12,2%

Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg

Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg hebben gehad (in natura en pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
9.690 14.300 15.540 15.420

Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen van 18 tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
1% 1,4% 1,5% 1,5%

Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg

Jeugd tot 23 jaar een of meerdere vormen van jeugdzorg hebben gehad (in natura en pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
380.100 404.080 419.580 428.080

Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdzorg ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
8,5% 9,1% 9,4% 9,6%

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2019.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies