Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdzorg

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie typen hulp, namelijk jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019
Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg: 1 380.100 404.080 419.580 430.175 443.260
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg: 2 8,5% 9,1% 9,4% 9,7% 10%
Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg: 3 370.410 391.780 404.040 414.685 427.885
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg: 4 10,8% 11,5% 11,9% 12,2% 12.7%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg: 5 9.690 14.300 15.540 15.275 15.375
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg: 6 1% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4%
1Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). De cijfers voor 2019 zijn nog voorlopig.
2Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.
3Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).
4Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.
5Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).
6Het percentage is het aantal jongeren met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totale aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.

Kengetallen


Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg

Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). De cijfers voor 2019 zijn nog voorlopig.

2015 2016 2017 2018 2019
380.100 404.080 419.580 430.175 443.260

Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
8,5% 9,1% 9,4% 9,7% 10%

Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg

Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
370.410 391.780 404.040 414.685 427.885

Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
10,8% 11,5% 11,9% 12,2% 12.7%

Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg

Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
9.690 14.300 15.540 15.275 15.375

Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg

Het percentage is het aantal jongeren met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totale aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
1% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4%

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.


Meer informatie

De meeste kinderen en jongeren met hulp hadden in de periode 2015 tot en met 2017 één of twee jaren jeugdhulp nodig, meestal aansluitend. Er zijn weinig kinderen en jongeren die meer dan twee jaar hulp krijgen. Lees meer in Jeugdhulp in 2015, 2016 en 2017.

Regionale cijfers voor gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs zijn beschikbaar in de monitor Aansluiting Onderwijs jeugdhulp: jeugzorggebruik.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies