Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdhulp

Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, is hulp en zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van het kind of de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens de Jeugdwet, die geldt sinds 1 januari 2015, valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019
Jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp: 1 343.100 368.340 387.070 398.115 411.000
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp: 2 10,0% 10,8% 11,4% 11,8% 12,2%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp: 3 5.780 10.275 12.745 12.760 12.820
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp: 4 0,6% 1% 1,2% 1,2% 1,2%
Jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp: 5 348.880 378.615 399.815 410.875 423.825
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp: 6 7,8% 8,5% 9% 9,3% 9,6%
1Jeugd tot 18 jaar die gebruik gemaakt heeft van jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg. De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura, dus exclusief pgb. De cijfers 2019 zijn nog voorlopig.
2Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.
3Jeugdhulp in natura (exclusief pgb).
4Percentage jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.
5Jeugd die gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura (exclusief pgb).
6Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.

Kengetallen


Jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp

Jeugd tot 18 jaar die gebruik gemaakt heeft van jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg. De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura, dus exclusief pgb. De cijfers 2019 zijn nog voorlopig.

2015 2016 2017 2018 2019
343.100 368.340 387.070 398.115 411.000

Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp

Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
10,0% 10,8% 11,4% 11,8% 12,2%

Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp

Jeugdhulp in natura (exclusief pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
5.780 10.275 12.745 12.760 12.820

Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp

Percentage jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
0,6% 1% 1,2% 1,2% 1,2%

Jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp

Jeugd die gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura (exclusief pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
348.880 378.615 399.815 410.875 423.825

Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp

Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
7,8% 8,5% 9% 9,3% 9,6%

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies