Actueel

Nieuws uit het jeugdveld

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neem dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer

Na een flinke daling afgelopen voorjaar hebben weer meer jongeren naast hun opleiding betaald werk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van een licht herstel in de arbeidsdeelname van jongeren die onderwijs volgen.

Kind belde in lente meer over kindermishandeling

De Kindertelefoon had dit voorjaar te maken met een piek in het aantal contacten over kindermishandeling. Daarnaast blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon dat een derde van de kinderen zich door mensen in hun eigen omgeving niet serieus voelt genomen.

Organisatie jeugdbescherming kan eenvoudiger

Voor het beschermen van kinderen en het ondersteunen van gezinnen bij het veilig opvoeden en opgroeien zijn geen aparte stelsels voor jeugdbescherming en jeugdhulp nodig. Eén lokaal georganiseerde integrale organisatie past zelfs beter bij de doelen van de transformatie, laat een internationale vergelijking zien.

Specialistische jeugdhulp komt dichter bij huis

Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe meervoudige problemen kan het beste thuis of zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voorziet dat grootschalige residentiële voorzieningen op termijn worden vervangen door flexibele specialistische netwerken.

Posttraumatische stress door kindermishandeling

Kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders hebben vaak ernstige posttraumatische stressklachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden onder 287 jongeren die zich voor een traumabehandeling hadden aangemeld bij een ggz-instelling.

SCP: Hulp aan kwetsbare jongeren nog niet op orde

Vijf jaar na de decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare groepen in het sociaal domein nog niet op orde. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid'.

Meer plekken voor maatschappelijke diensttijd

Bij vijftig projecten komen 22 duizend plekken beschikbaar waar jongeren hun maatschappelijke diensttijd kunnen vervullen. Dat het heeft ministerie van VWS bekendgemaakt.

Ouders maken zich zorgen over impact van corona

62,3 procent van de ouders maakt zich zorgen over de invloed van de coronacrisis op de ontwikkeling van hun thuiswonende kinderen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Terre des Hommes.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies