Actueel

Nieuws uit het jeugdveld

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neem dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Preventie effectief tegen polarisatie jongeren

Spanningen onder jongeren lopen in Nederland bijna nooit uit de hand omdat professionals vaak preventief handelen. Dit zeggen experts uit het jeugdveld in het rapport Jongeren en polarisatie van het Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

Utrecht biedt specialistische jeugdhulp in de buurt

De gemeente Utrecht biedt vanaf 2020 specialistische jeugdhulp aan in de buurt. De aanpak is erop gericht om hulp zoveel mogelijk te bieden in de gezinssituatie van een kind in plaats van in een instelling.

Aantal nieuwe pleeggezinnen in 2018 gedaald

In 2018 hebben zich 2.566 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven, 3 procent minder dan in 2017. In totaal hebben dat jaar 16.534 pleeggezinnen tezamen 22.741 kinderen opgevangen. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2018 van Pleegzorg Nederland.

'Help pleegkind bij onderhoud netwerk'

Help pleegkinderen een netwerk op te bouwen waarop ze kunnen terugvallen wanneer ze zelfstandig leven. En help hen om contact te houden met ouders, broers, zussen en andere familieleden. De Kinderombudsman adviseert de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming om deze punten op te nemen in het Actieplan Pleegzorg of een ander actieplan. 

Geld voor maatwerk dak- en thuisloze jongeren

Kansfonds stelt 650.000 euro ter beschikking aan maatwerktrajecten voor 65 dak- en thuisloze jongeren. De trajecten zijn onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

'Betere opvang nodig voor slachtoffers loverboys'

Naar schatting lopen jaarlijks negentig slachtoffers van seksuele uitbuiting weg uit de instelling waar zij ter bescherming zijn geplaatst. Om weglopen te voorkomen, moet de opvang van deze meisjes verbeteren, stelt Defence for Children naar aanleiding van een quickscan.

Jeugdhulp en jeugd-ggz nog te veel gescheiden

De expertise van de jeugd-ggz moet beter worden ingebed in de jeugdhulp. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz dat minister Hugo de Jonge van VWS op 1 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Niet elk kind krijgt passende en goede zorg

Kwetsbare kinderen in Nederland krijgen niet altijd de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Dat concludeert het Kinderrechtencollectief in een knelpuntenlijst met kinderrechtenkwesties die het collectief op 1 juli heeft opgestuurd naar het VN-Kinderrechtencomité.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies