Actueel

Nieuws uit het jeugdveld

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neem dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Dekker wil ouders aanspreken bij jeugdcriminaliteit

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil ouders meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Hij denkt daarbij aan vrijwillige en desnoods gedwongen opvoedingsondersteuning, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Klachtenprocedures jeugdbescherming schieten tekort

Klachtenprocedures in de jeugdbescherming houden te weinig rekening met kinderen en jongeren. Dat blijkt uit het rapport 'Help, een klacht' dat het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) schreef in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Keuzemenu voor scholen om vertraging in te halen

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen extra handvatten om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs presenteerde daarvoor op maandag 10 mei een keuzemenu.

SEN-leerling maakt meer vrienden op reguliere school

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (SEN) die op een reguliere school zitten, maken meer vrienden dan leerlingen in het speciaal onderwijs. Ook lijken ze minder eenzaam te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van gedragseconoom Jana Vyrastekova van de Radboud Universiteit.

'Coronacrisis zet kinderrechten onder druk'

De coronacrisis vergroot bestaande problemen in het jeugdbeleid. Zo moeten steeds meer kinderen wachten op jeugdhulp, op passend onderwijs of op het besluit of ze in Nederland mogen blijven. Dat staat in de rapportage 'Kinderrechten in Nederland' van het Kinderrechtencollectief.

'Betrek jongeren bij beleid en onderzoek'

Betrek jongeren bij onderzoek en beleid, bijvoorbeeld waar het gaat om de coronamaatregelen. Dat is de strekking van een manifest dat jongeren samen met de Nationale Wetenschapsagenda hebben opgesteld. Demissionair premier Mark Rutte nam het manifest op 30 april in ontvangst.

Aantal jongeren met jeugdzorg in 2020 gedaald

Van de kinderen en jongeren tot 23 jaar kreeg bijna een op de tien in 2020 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het aantal jongeren in jeugdzorg daalde ruim 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de voorlopige jeugdzorgcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sint: Handhaaf, beperk of schrap jeugdhulpplicht

Niets veranderen, de wettelijke jeugdhulpplicht van gemeenten inperken of die jeugdhulpplicht schrappen uit de Jeugdwet. Dat zijn de drie scenario's die de commissie-Sint schetst in haar rapport Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies