Aanmelden evenement voor agenda

De agenda op deze site is bedoeld om professionals in het jeugdveld te attenderen op congressen, symposia, studiedagen, lezingen en debatten die van belang zijn voor hun werk.

Trainingen, opleidingen, cursussen en vooraankondigingen worden niet opgenomen.

De activiteit moet voor iedereen toegankelijk en van landelijk of bovenregionaal belang zijn. Internationale congressen worden alleen opgenomen als ze grootschalig en inhoudelijk relevant voor Nederland zijn.

Maak een korte, heldere beschrijving, in het Nederlands, van het evenement. Het invullen van onderstaand formulier leidt niet automatisch tot opname in de agenda. De redactie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of te redigeren. Mail bij twijfel of vragen de redactie: jeugdnieuws@nji.nl.

Is deelname gratis?
De kosten zijn:
Je e-mailadres wordt niet vermeld op de site, maar is voor het geval bij onduidelijkheden navraag nodig is om het evenement te kunnen vermelden.