'Versterk sociale steun in de buurt'

Sociale steun in de buurt is belangrijk voor het welzijn van gezinnen en kinderen. Maar kennis over het versterken van sociale steun in de buurt ontbreekt vaak. Dat concludeert Sanne Rumping op basis van onderzoek waarop zij op 2 februari 2023 is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Sociale steun van professionals en andere mensen in de buurt zorgt voor een positief opvoedklimaat. Het helpt kinderen veilig en gezond te laten opgroeien in hun buurt. In haar onderzoek beschrijft Rumping wat nodig is om sociale steun in de buurt te versterken. Hierbij noemt ze als voorbeeld oudergroepen waarin ouders met elkaar praten over de opvoeding van hun kinderen.

Versterken van sociale steun

Rumping analyseerde een groot aantal interventies op buurtniveau die gericht zijn op het versterken van ondersteunende structuren voor gezinnen. Interventies met een positief effect werden onder meer gekenmerkt door regelmatige bijeenkomsten waarin ouders leren door het uitwisselen van ervaringen en elkaar beter leren kennen.

Gemeenschapsleden en professionals

Verder onderzocht Rumping hoe professionals en andere mensen in de buurt hun rol en verantwoordelijkheden ervaren. Ze concludeert dat de bereidheid om te reageren op bijvoorbeeld lastig gedrag van kinderen op straat samenhangt met de opvoedstijl van de ouder, het type gedrag van het kind en de locatie in de buurt. Het is volgens Rumping van groot belang om ieders verantwoordelijkheid en mogelijke obstakels tot steun met elkaar te bespreken.

Gesprekskaarten

Maartje van Dijken van het Nederlands Jeugdinstituut is blij met het onderzoek van Rumping. 'Het onderzoek biedt concrete handvatten voor professionals. Ook maakt het inzichtelijk welke onderdelen van buurtinterventies sociale steun in de buurt stimuleren. Daarnaast heeft Rumping samen met de professionals uit de praktijk gesprekskaarten ontwikkeld die ontmoeting en uitwisseling in de buurt vergemakkelijken.'

Pedagogische basis versterken

'Rumpings praktijkgerichte onderzoek is een waardevolle toevoeging aan de kennisbasis over het versterken van de pedagogische basis', zegt Van Dijken. 'In vervolg op de NJi-publicatie 'Opgroeien doe je samen', gaat het NJi in gesprek met onder meer professionals, ouders en jongeren om te onderzoeken hoe we de pedagogische basis verder kunnen versterken.'

Bron: Universiteit van Amsterdam

Bericht Universiteit van AmsterdamProefschrift Sanne Rumping