'Verminder druk op kinderen en jongeren'

De mentale druk op kinderen en jongeren neemt toe, onder meer door de prestatiedruk in het onderwijs en de maatschappij. Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn maatregelen nodig om deze druk te verkleinen en hun mentale weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Dat is een van de vier gezondheidsvraagstukken in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Om kinderen en jongeren zich gezond te laten ontwikkelen, zijn in de nota twee ambities opgesteld waar het Rijk en gemeenten de komende vier jaar mee aan de slag gaan.

Meer kennis over mentale gezondheid

Allereerst moet er in 2024 genoeg kennis zijn over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Om dat te bereiken moeten alle betrokken onderzoeksinstellingen dezelfde begrippen en definities gaan gebruiken. Een eenduidig overzicht op basis van vergelijkbare gegevens helpt bij het monitoren van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Daarnaast komt er een grootschalig onderzoek naar psychische problemen onder studenten in het hoger en universitair onderwijs.

Minder prestatiedruk

De tweede ambitie is dat kinderen en jongeren in 2024 minder prestatiedruk ervaren. Daarvoor moeten de oorzaken van mentale druk op school onderzocht worden, zodat er een schoolklimaat gecreëerd kan worden waarin kinderen minder druk ervaren. Ook moet de weerbaarheid en veerkracht van kinderen en jongeren vergroot worden. Dat kan door het aanbod aan en de kwaliteit van interventies uit te breiden en te verbeteren. Daarbij kan het helpen om jongeren en ervaringsdeskundigen te betrekken.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport