'Verbeter beleid voor gelijke kansen in mbo'

De inzet van 1,6 miljard euro om discriminatie en ongelijkheid in het mbo tegen te gaan, heeft niet gezorgd voor meer gelijke kansen voor alle studenten. Het ministerie van OCW moet met de mbo-instellingen hardere afspraken maken over beleid tegen kansenongelijkheid. Dat stelt de Algemene Rekenkamer.

Bestuurders van mbo-instellingen en het ministerie van OCW weten niet wat de resultaten zijn van hun aanpak van kansenongelijkheid. Het ministerie van OCW stelt onvoldoende eisen aan wat het budget voor de bestrijding van kansenongelijkheid moet opleveren, vindt de Rekenkamer. Dat geldt voor het bedrag van 1,6 miljard euro dat de afgelopen jaren beschikbaar was, en ook voor de 1 miljard die gereserveerd is voor de periode 2023-2027. Het ministerie weet niet hoe groot het probleem van kansenongelijkheid in het mbo is. Ook zijn er geen concrete prioriteiten en doelen vastgesteld voor de besteding van dat geld. Mbo-instellingen hebben de vrijheid een eigen aanpak te kiezen. Vaak kiezen ze alle studenten als doelgroep.

Kansenongelijkheid verkleinen

'Het is goed mogelijk om beleid te maken dat de kansenongelijkheid verkleint', stelt Eva de Jong van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dat zie je aan de al bestaande verschillen tussen opleidingen. Ik weet bijvoorbeeld dat de zorgopleiding van een roc de begeleiding fantastisch geregeld heeft, terwijl de technische opleiding van hetzelfde roc veel minder aandacht besteedt aan achterstanden door ongelijke kansen bij sommige studenten. Dat heeft te maken met de cultuur van de onderwijsteams, met de faciliteiten waarover ze beschikken en met de vrijheid die ze hebben om zelf keuzes te maken.'

Afspraken over besteding

'Maar kansenongelijkheid verklein je niet door je ondersteuningsbeleid alleen te richten op álle studenten. Daarmee houd je de verschillen mogelijk in stand. Daarom is het goed als OCW duidelijker afspreekt met mbo-instellingen waar ze dat extra geld aan besteden. Om welke groepen studenten gaat het? Studenten met een chronische ziekte, met een migratieachtergrond? Met welke achterstanden hebben zij te maken? Welke steun en begeleiding moeten ze dan krijgen? Wat moet het resultaat daarvan zijn? Laat dat niet afhangen van de opleiding of het onderwijsteam. Leg vast waar de instellingen op willen inzetten, monitor wat het resultaat is en laat de instellingen daarover verantwoording afleggen.'

Bron: Algemene Rekenkamer

Bericht RekenkamerRapport Op weg naar gelijke kansen in het middelbare beroepsonderwijs

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.