Betere voorwaarden voor mbo-stagiair

Het tegengaan van stagediscriminatie, een passende stagevergoeding, voldoende stageplekken en betere begeleiding van stagiairs. Dat zijn enkele van de maatregelen van het Stagepact mbo, dat door jongerenorganisaties, mbo-instellingen, bonden, docenten, werkgevers en overheden is ondertekend.

Een van de maatregelen om stagediscriminatie in het mbo tegen te gaan, is een verandering in de matching van student en leerbedrijf. Waar matching eerder vooral plaatsvond op basis van persoonlijke kenmerken en een gesprek, gebeurt dit vanaf nu vooral op basis van de leerwens van de student en het stageaanbod van het bedrijf. Ook komt er op iedere mbo-opleiding een laagdrempelig meldpunt voor studenten om stagediscriminatie te melden, waarbij zij ondersteuning en nazorg krijgen.

Passende stagevergoeding

Alle mbo-studenten krijgen vanaf nu een onkostenvergoeding voor de kosten die zij moeten maken om stage te kunnen lopen bij een bedrijf. Daarbovenop maken bedrijven afspraken over een passende stagevergoeding voor studenten. Studenten die werk en opleiding combineren, krijgen naast een onkostenvergoeding een arbeidscontract en een wettelijk vastgesteld loon.

Betere begeleiding en voldoende stages

Omdat begeleiding van studenten tijdens de stage essentieel is voor een goede ervaring, is afgesproken dat er per stage drie contactmomenten zijn tussen de student, opleiding en leerbedrijf, waarvan ten minste één op de stageplek. Ook verbeteren opleidingen hun stagebeleid, om studenten zich goed voorbereid, geïnformeerd, gezien en gesteund te laten voelen.

Het belang van het mbo

'De invoering van een stagevergoeding is een volgende stap in het erkennen van het belang van goed opgeleide mbo-studenten voor onze samenleving', vindt Eva de Jong van het NJi. 'Waar het bij hbo-stagiairs grotendeels normaal is om een vergoeding te krijgen, was dat in het mbo niet overal gebruikelijk. Dat mbo-studenten nu geen financiële drempels meer hebben om hun stage uit te voeren, bevordert de kansengelijkheid.'

Ook belangrijk voor de bevordering van kansengelijkheid is het uitbannen van stagediscriminatie. 'Stagediscriminatie wordt vaak ervaren door mensen met een niet Nederlands klinkende achternaam. Maar ook studenten met bijvoorbeeld een chronische ziekte of een beperking hebben er last van. Dit moet fel bestreden worden. De maatregelen van het Stagepact mbo zijn hiervoor een goed startpunt.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bericht OCWHandboek beroepspraktijkvorming (Ingrado)

Lees ook