Dijkgraaf: Gelijke kansen prioriteit voor mbo

Kansengelijkheid bevorderen is een van de drie prioriteiten van de Werkagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het kabinet investeert de komende jaren enkele honderden miljoenen euro's in de Werkagenda, schrijft minister Robbert Dijkgraaf van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De Werkagenda is bedoeld om het mbo te versterken en de persoonlijke groei van studenten te stimuleren. Naast kansengelijkheid zijn er nog twee prioriteiten: een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en investeren in onderwijskwaliteit en innovatie.

Kansengelijkheid

Met het oog op kansengelijkheid wil Dijkgraaf barrières in het beroepsonderwijs wegnemen, schrijft hij. Een stagepact met het bedrijfsleven en het onderwijs moet helpen stagediscriminatie uit te bannen. Verder wil Dijkgraaf onder meer de aanpak van voortijdig schoolverlaten intensiveren en kwetsbare leerlingen beter begeleiden in de overstap van school naar werk. Ook het verbeteren van de leerroutes van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo moet bijdragen aan kansengelijkheid.

Arbeidsmarkt

Voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt wil de minister studenten stimuleren om kansrijke opleidings- en arbeidsmarktkeuzes te maken. De studiekeuze moet goed aansluiten bij de wensen en capaciteiten van studenten. Dat kan bijvoorbeeld door betere opleidings- en loopbaanoriëntatie. Verder wil de minister de regionale samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken.

Innovatie

Een masterplan moet de basisvaardigheden van studenten versterken op het gebied van taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Om de innovatiekracht van het mbo te stimuleren wil Dijkgraaf een netwerk van innovatieve docenten en docent-onderzoekers opzetten, waarvoor hij beurzen of premies ter beschikking wil stellen.

Dijkgraaf betrekt studenten, docenten, mbo-instellingen, werkgevers, gemeenten, onderwijskoepels en vakbonden bij de uitwerking van de Werkagenda, die hij na Prinsjesdag zal presenteren.

Bron: Ministerie van OCW

Bericht OCWKamerbrief over kaders Werkagenda mbo