Mbo-studenten voelen zich niet gehoord

Mbo-studenten voelden zich tijdens de coronapandemie niet gehoord door beleidsmakers en onderzoekers. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Amsterdam UMC naar de mentale gezondheid van mbo-studenten.

Studenten in het mbo vinden dat ze nauwelijks gehoord worden door de politiek en media, bijvoorbeeld in persconferenties over corona. Ze hadden het gevoel dat het niet over hen ging als de beleidsmakers aan het woord waren. Ook blijkt dat veel studenten afhaken door ingewikkeld taalgebruik. De onderzoekers pleiten voor heldere communicatie en meer aandacht voor mbo-studenten in toekomstig overheidsbeleid. Ook in de media is meer positieve aandacht voor het mbo nodig, stellen de onderzoekers.

Eenzaam en somber

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat veel mbo-studenten onzeker zijn over zichzelf en de toekomst. Dit gevoel is tijdens de coronapandemie versterkt. De studenten voelden zich in deze periode vaak eenzaam en somber. Ook misten ze sociaal contact en sport. Daarnaast zorgde het wegvallen van stages bij studenten voor onzekerheid over hun toekomst op de arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers is het nodig dat er in het mbo-onderwijs meer aandacht komt voor sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden.

Over het onderzoek

De onderzoekers spraken tussen mei 2021 en maart 2022 met bijna 200 studenten en 35 docenten en teamleiders van mbo-opleidingen in heel Nederland. Ook waren acht mbo-studenten betrokken bij de analyse en het opstellen van de aanbevelingen.

Ingewikkelde levensfase

Eva de Jong van het Nederlands Jeugdinstituut was aanwezig bij de presentatie van de onderzoeksresultaten en was onder de indruk van de verhalen die ze hoorde. 'De presentatie van het onderzoek gebeurde aan de hand van foto's van eerstejaars fotografiestudenten. De foto's lieten zien wat de impact van corona was op het mentale welbevinden van deze jongvolwassenen. De verhalen achter de foto's komen overeen met de bevindingen van het onderzoek. Mbo-studenten bevinden zich in een levensfase waarin ze veel veranderingen, uitdagingen en knelpunten tegenkomen. Corona heeft dat nog eens extra ingewikkeld gemaakt. Het is daarom ook extra belangrijk dat mbo-studenten beter gehoord worden.'

Bron: RIVM en Amsterdam UMC

Bericht RIVMRapport RIVM en Amsterdam UMC met foto's van mbo-studenten