'Te weinig vaste jeugdbeschermers'

Negen van de dertien jeugdbeschermingsorganisaties lukt het niet om elk kind met een kinderbeschermingsmaatregel een vaste jeugdbeschermer toe te wijzen. Dat blijkt uit een belronde van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De jeugdbeschermingsorganisaties kampen met wachtlijsten met soms honderden kinderen, constateren de inspecties. Sommige organisaties bieden de betreffende gezinnen wel ondersteuning, maar niet door een vaste jeugdbeschermer.

Het ontbreken van een vaste jeugdbeschermer brengt risico's met zich mee, aldus inspecties. Er is dan geen structureel zicht op hoe het gaat met het kind. En voor kinderen die uit huis zijn geplaatst, kan niet gewerkt worden aan de terugkeer naar huis, bijvoorbeeld via hulpverlening in het gezin.

Geen passende hulp

De inspecties zien ook dat kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel geen passende hulp krijgen of daar te lang op moeten wachten. Kinderen verblijven bijvoorbeeld in een instelling die niet beschikt over de expertise die zij nodig hebben, of worden in een gesloten instelling geplaatst omdat er geen passende plek is in de jeugd-ggz.

Inkoop van specialistische hulp

Verder melden de inspecties dat sommige gemeenten en regio's specialistische hulp niet bovenregionaal inkopen, maar zelfstandig. Het kabinet werkt juist aan een wetswijziging die samenwerking tussen gemeenten verplicht bij de inkoop op regionaal niveau. De vraag naar specialistische hulp voor kinderen en jongeren met complexe problemen is te beperkt om de inkoop lokaal te organiseren. Daar is bovenregionale samenwerking voor nodig, stellen de inspecties. Lokale inkoop leidt ertoe dat het specialistische aanbod dreigt weg te vallen, waarschuwen ze.

De inspecties publiceren vanaf 2023 de resultaten van hun toezicht en de signalen die zij ontvangen over de jeugdbescherming in de nieuwsbrief Signalen Jeugdbeschermingsketen. Dat blijven zij doen zolang de crisis in de keten voortduurt.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Bericht Inspectie Gezondheidszorg en JeugdSignalen Jeugdbeschermingsketen, februari 2023