Ruim helft jongvolwassenen heeft mentale problemen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen in Nederland heeft psychische klachten. Ook voelen ze zich vaak eenzaam of denken ze aan zelfdoding. Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 van GGD GHOR Nederland.

Van de jongvolwassenen met psychische klachten hebben de meesten lichte klachten. Twee van de vijf voelen zich door die klachten beperkt in hun dagelijks leven. Ook blijkt twee derde van de jongvolwassenen zich eenzaam te voelen. Dat komt het meeste voor onder praktisch opgeleide jongeren, vrouwen en alleenwonenden. Vrouwen en alleenwonenden denken ook het vaakst aan zelfdoding.

Coronaperiode

GGD GHOR, de koepel van GGD'en, heeft onderzoek gedaan onder bijna 70.000 jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. De bedoeling daarvan is om de gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen. Volgens de onderzoekers is niet te zeggen welke psychische klachten het gevolg zijn van de coronaperiode. Wel is bekend dat twee derde van de jongvolwassenen daarna hulp of steun nodig had. En hoe meer psychische klachten zij hadden, hoe meer hulp zij nodig hadden. GGD GHOR maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van jongvolwassenen en stelt dat er meer passende hulp nodig is.

Signalen

'Jongeren die hulp nodig hebben, moeten die ook krijgen', reageert Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Maar laten we ons ook afvragen wat die cijfers over psychische klachten eigenlijk zeggen. Gaat het echt zo slecht met jongeren of zijn hun klachten een normale reactie op een abnormale situatie? De psychische klachten van jongvolwassenen kun je individueel benaderen, maar je kunt ze ook zien als signalen van wat er in de samenleving aan de hand is. We weten dat zij tijdens corona hard zijn geraakt door de beperking van sociale contacten. Dan is het misschien niet verwonderlijk dat velen van hen zich eenzaam voelen. We weten ook dat jongvolwassenen bezig zijn met existentiële vragen. Daar horen ook vragen over de zin van het leven bij.'

Dilemma

De cijfers uit het onderzoek stellen ons voor een dilemma, vindt Kraak. 'We willen jongeren individuele zorg bieden als dat nodig is en tegelijkertijd voorkomen dat we daardoor ongewild bijdragen aan medicalisering en individualisering van normale reacties op abnormale situaties. Jongvolwassenen hebben herkenning en steun van elkaar nodig. Na corona staan zij voor grote uitdagingen, zoals omgaan met de hoge prestatiedruk. Maar ook voor grote maatschappelijke opgaven, zoals stijgende kosten, woningnood, klimaatveranderingen en oorlog. Daarom zouden we de effecten van keuzes die we nu maken op het welbevinden en de collectieve kracht van jongere generaties meer moeten meewegen.'

Bron: GGD GHOR Nederland

Bericht GGD GHOR Nederland