Ouders: Balans is grootste uitdaging

De balans tussen werk, gezin en zorg is de grootste uitdaging voor Nederlandse ouders. Dat blijkt uit Staat van het Gezin, een jaarlijkse peiling onder 3.026 grotendeels hbo- en wo-opgeleide ouders.

Volgens de ouders is de verstoorde balans het gevolg van het feit dat de huidige voorzieningen niet passen bij wat zij nodig hebben. Schooltijden sluiten niet aan bij werktijden en ouders die beiden willen of moeten werken, ervaren de kinderopvang als duur. Ook vinden ze het financieringsstelsel voor de kinderopvang te complex en de wachtlijsten in grote steden te lang, en is er te weinig flexibiliteit. Ze kiezen er daarom vaak niet voor om meer uren te gaan werken. En dat terwijl ouders vaak druk voelen om allebei te werken. Vanuit de maatschappij, maar ook om rond te kunnen komen.

Gezinstoets bij nieuw beleid

Staat van het Gezin 2024 geeft aanbevelingen om gezinnen beter te ondersteunen. Oplossingen zijn bijvoorbeeld goede verlofregelingen, het dichten van de loonkloof, een gezinstoets bij nieuw beleid en een eigentijds aanbod waarin school en opvang naadloos samenwerken.

Daar heeft iedereen in een rol in, aldus de makers van Staat van het Gezin. Naast een regierol van de overheid vraagt dit ook om actie van de mensen rondom het gezin. Bijvoorbeeld werkgevers, buurtvoorzieningen en professionals in onderwijs, zorg, begeleiding en ondersteuning. Maar ook de gezinnen zelf en hun sociale omgeving kunnen hier iets in betekenen.

Druk op gezinnen

Dat de druk op gezinnen hoog is, herkent Chaja Deen van het NJi. 'Als voorzieningen voor kinderopvang niet laagdrempelig toegankelijk zijn en de financiële druk hoog is, wegen dilemma's in de opvoeding zwaarder. Waar geven ouders wel of niet geld aan uit, hoe zorgen ze voor genoeg aandacht en voor voldoende ontspanning in het opvoeden? Mag je het als ouder soms even niet weten en heb je dan iemand in de omgeving om even mee te praten?'

'De uitkomsten maken ook nieuwgierig naar de beleving van praktisch opgeleide ouders, die mogelijk andere dilemma's ervaren. Het rapport onderstreept het belang van een stevige pedagogische basis waarin basisvoorzieningen beschikbaar zijn en waarin alle ouders zich gesteund voelen door hun omgeving.'

Bericht Stichting Voor Werkende OudersStaat van het Gezin 2024

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.