OCW maakt extra geld vrij voor onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt extra geld vrij voor onderwijs. Dit geld is onder meer bestemd voor het vergroten van de kansengelijkheid van leerlingen en studenten en de verbetering van de basisvaardigheden.

Het kabinet maakt 350 miljoen euro extra vrij om de kansengelijkheid in het mbo te vergroten. Het geld is daarnaast bedoeld om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Volgens het kabinet is het extra geld nodig omdat er in de toekomst veel vakmensen uit het mbo nodig zullen zijn om onze maatschappij draaiende te houden.

Het kabinet investeert ook in totaal 3,3 miljard euro extra in het primair en voortgezet onderwijs. Dit geld is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en burgerschap. Het is daarbij belangrijk dat er genoeg geschikt onderwijspersoneel beschikbaar is. Daarom wordt er 300 miljoen euro geïnvesteerd in het aanpakken van de werkdruk in het voortgezet onderwijs en gaat er 128 miljoen naar het bijscholen van leraren en schoolleiders. In het eerder dit jaar afgesloten Onderwijsakkoord stond al dat er 919 miljoen euro geïnvesteerd wordt in het gelijktrekken van de salarissen in het primair onderwijs met die in het voortgezet onderwijs.

Om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten, trekt het kabinet de komende jaren in totaal 1 miljard euro uit. 34 miljoen euro daarvan gaat naar het programma School & Omgeving. Dit al eerder aangekondigde programma biedt tienduizenden leerlingen extra activiteiten en ondersteuning.

Verbeteren welbevinden

'De aandacht voor het versterken van de basisvaardigheden kent veel belangstelling bij de scholen', zegt Vincent Fafieanie van het NJi. 'Belangrijk daarbij is niet alleen in te zetten op het verbeteren van de cognitieve vaardigheden van leerlingen, maar ook op hun welbevinden als basis voor hun ontwikkeling. Het programma School & Omgeving biedt daar kansen toe. De samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen die is gericht op het versterken van de onderwijskwaliteit, helpt om het vak van leraar aantrekkelijk te maken, ook voor een nieuwe generatie.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

Bericht OCW

Lees ook