Scholen krijgen extra hulp

Speciale teams met onderwijsexperts gaan leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs helpen om basisvaardigheden als lezen en rekenen te verbeteren. Dat staat in het Masterplan basisvaardigheden van Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Met het masterplan wil onderwijsminister Wiersma de terugloop van de vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid een halt toeroepen. Deze basisvaardigheden zijn al jaren niet op orde, concludeerde de onderwijsinspectie in april 2022. Speciale teams met onderwijsexperts moeten daar verandering in brengen.

Basisteams

Vanaf het schooljaar 2022-2023 krijgen 150 scholen die de hulp het hardst nodig hebben ondersteuning van zogenaamde basisteams. De teams bestaan uit onderwijsexperts en kunnen op scholen in het primair en voortgezet onderwijs worden ingezet. Ze bieden kennis, extra handen en hulp op school, zodat scholen er niet alleen voor staan. Zo helpen de teams niet alleen bij het verbeteren van basisvaardigheden, maar ook met het verminderen van de werkdruk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle scholen zo'n basisteam krijgen.

Verbeterslag

Naast de aangekondigde basisteams, maakt onderwijsminister Wiersma ook geld beschikbaar voor ruim 350 scholen om zelf een verbeterslag te maken op het gebied van de basisvaardigheden. Dit geld kan worden ingezet voor extra onderwijstijd voor leerlingen, inzet op effectieve leerlingen en extra tijd voor professionalisering van leraren.

Brede ontwikkeling

Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut noemt het positief dat het plan ook een langetermijnperspectief heeft. 'Het plan heeft namelijk ook oog voor het faciliteren van leraren en schoolleiders. Daarnaast is er naast de focus op basisvaardigheden als taal en rekenen ook aandacht voor de motivatie en het welbevinden van leerlingen. Daardoor is er meer aandacht voor de brede ontwikkeling van leerlingen en dat is een positief signaal.'

Bron: Ministerie van OCW

Bericht ministerie van OCW