Inspectie: Focus op taal en rekenen

Het al jaren teruglopen van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap in het onderwijs moet worden gestopt. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse rapport De staat van het onderwijs.

Het is volgens de Onderwijsinspectie slecht gesteld met de basisvaardigheden van leerlingen en studenten op het gebied van taal, rekenen en burgerschap. In eerdere jaren riep de inspectie al op om deze basisvaardigheden te verbeteren, maar dat is ook in 2021 niet gelukt. Omdat de basisvaardigheden al meerdere jaren teruglopen, stelt inspectie dat een trendbreuk hard nodig is. Hiervoor is het noodzakelijk om de focus meer te leggen op de basisvaardigheden en te investeren in de vaardigheid van leraren en schoolleiders, aldus de inspectie.

Coronapandemie

Een van de oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden is de coronapandemie en de daardoor veroorzaakte schoolsluitingen en uitval van docenten. Ondanks de inzet van leraren, schoolleiders en bestuurders is het niet gelukt om de terugloop van basisvaardigheden een halt toe te roepen. Er is de afgelopen tijd een goede start gemaakt met het gebruik van bewezen interventies. Toch blijft het risico bestaan dat Nederlandse leerlingen laaggeletterd of laaggecijferd van school gaan. Dat risico moet volgens de inspectie sterk verminderd worden. De inspectie benadrukt dat hiervoor een gezamenlijke meerjarige aanpak nodig is.

Bredere focus

'De noodzaak om de achteruitlopende basisvaardigheden van Nederlandse jongeren te keren wordt breed onderschreven', zegt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. 'De vraag is hoe dat te bereiken. Zo zou de aandacht voor basisvaardigheden gepaard moeten gaan met aandacht voor welbevinden. Beide aspecten vormen een belangrijke basis voor ontwikkeling. Uit recent onderzoek blijkt dat investeren in sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen ook hun basisvaardigheden kan verbeteren. Het is dus van belang dat het onderwijs een bredere focus hanteert dan taal en rekenen alleen.'

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Bericht Inspectie van het OnderwijsRapport De Staat van het Onderwijs 2022