Kabinet investeert 1,5 miljard in onderwijs

Het kabinet trekt structureel extra geld uit voor het onderwijs. Met de investering van 1,5 miljard euro wil het kabinet de lerarensalarissen verhogen, de werkdruk verlagen en het vak aantrekkelijker maken. Dat maakte Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bekend.

Het grootste gedeelte van het geld is voor loonsverhogingen in het primair onderwijs. Leraren in het primair onderwijs gaan hetzelfde verdienen in een gelijkwaardige functie als hun collega's in het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt de loonkloof tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs kleiner. Leerkrachten op basisscholen kunnen rekenen op een salarisverhoging van gemiddeld 10 procent. Schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel op basisscholen krijgen ook een salarisverhoging.

Verlichting werkdruk

De werkdruk in het onderwijs is groot, mede door het tekort aan onderwijspersoneel. Het kabinet investeert 300 miljoen euro om de werkdruk aan te pakken in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door het aannemen van meer ondersteunend personeel. Ook moet personeel meer tijd en mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Tot slot krijgt onderwijspersoneel op scholen met veel kwetsbare leerlingen een toelage boven op het salaris. Al deze investeringen moeten het aantrekkelijker maken om in het onderwijs te gaan werken.

Onderhandelingen

De aangekondigde investering is het resultaat van onderhandelingen tussen het kabinet en zeven onderwijsorganisaties en -vakbonden. De komende jaren wil het kabinet samen met deze partijen het personeelstekort aanpakken en zorgen voor beter onderwijs.

Kansengelijkheid versterken

'De werkdruk op scholen was al hoog door het personeelstekort, maar is de afgelopen jaren nog hoger geworden door de coronacrisis', zegt Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is goed nieuws voor scholen, leerlingen en ouders dat er duurzaam geïnvesteerd wordt in de voorwaarden voor goed pedagogisch beleid en goede onderwijsontwikkeling. Verder is het belangrijk dat het kabinet extra investeert in scholen voor leerlingen in kwetsbare omstandigheden. Daarmee dragen de maatregelen ook bij aan het versterken van kansengelijkheid.'

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

Bericht ministerie van OCWOnderwijsakkoord Samen voor het beste onderwijsKamerbrief over het onderwijsakkoord