Geld voor extra ondersteuning op school

Tienduizenden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf dit schooljaar extra ondersteuning op school. Ook worden er op en rondom school extra activiteiten aangeboden. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma bekendgemaakt. 

Het kabinet maakt met het programma School & Omgeving 34 miljoen euro beschikbaar om leerlingen in kwetsbare omstandigheden extra ondersteuning te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het maken van huiswerk, extra technieklessen of meer mogelijkheden om te sporten. Het programma moet ervoor zorgen dat alle leerlingen eerlijke kansen krijgen.

Kansen voor kinderen 

Het programma wordt komend schooljaar ingevoerd in de 130 gebieden waar dat het hardste nodig is. Het is de bedoeling dat scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sportclubs en andere lokale partijen samenwerken om de kansen voor kinderen te vergroten. Zij kunnen gezamenlijk besluiten welke ondersteuning of activiteiten ze willen aanbieden. Veel activiteiten vinden plaats op school omdat dit voor leerlingen een veilige en vertrouwde plek is. 

Grotere impact 

Volgens Fatima-Zohra Charki van het Nederlands Jeugdinstituut is het programma een mooie stap om kansengelijkheid te bevorderen, een doel dat is opgenomen in het coalitieakkoord. 'Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het bevorderen van kansengelijkheid, maar de omgeving rondom de school is ook een belangrijke factor. Het is daarom goed om te zien hoe activiteiten en ondersteuning rondom de school beschikbaar komen voor leerlingen voor wie deze dingen niet vanzelfsprekend zijn. Ook is het mooi dat verschillende partijen in dit programma samenwerken, omdat we weten dat dit de uiteindelijke impact vergroot.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bericht ministerie van OCW