Het belang van vrijetijdsvoorzieningen

Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vrijetijdsvoorzieningen spelen daar een belangrijke rol in. Kinderen en jongeren kunnen door vrijetijdsactiviteiten behalve talenten, ook belangrijke levensvaardigheden ontwikkelen.

Georganiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsvoorzieningen 

In georganiseerde vrijetijdsvoorzieningen nemen kinderen en jongeren deel aan activiteiten bij een organisatie, zoals een club of vereniging. Ze zitten bijvoorbeeld op muziekles of op een sport. Daar worden ze begeleid door professionals of vrijwilligers die de activiteit organiseren of die toezicht houden. Naast georganiseerde is er ook ongeorganiseerde vrije tijd. Kinderen en jongeren maken daar gebruik van op momenten die ze zelf kiezen en er zijn niet altijd begeleiders bij aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan speeltuinen of skatebanen. 

Waarom is het goed? 

Vrijetijdsvoorzieningen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Passende vrijetijdsbesteding kan bijvoorbeeld bijdragen aan: 

Ontspanning en plezier

In georganiseerde vrijetijdsvoorzieningen waar kinderen of jongeren samen zijn, vormen zij vriendschappen en leren ze samenwerken. Het geeft plezier, ontspanning en recreatie. Kinderen en jongeren komen in contact met leeftijdsgenoten en volwassenen die hun interesses delen. 

Sociale binding

Vrijetijdsbesteding, met name in groepsverband, biedt kansen om sociale banden te leggen en versterken. Dat kan vervolgens burgerschapsvaardigheden vergroten. Zowel tussen kinderen onderling, tussen kind en ouder, als tussen kind en een team of vereniging. Kinderen leren hoe het is om deel uit te maken van een groter geheel en om samen te werken.

Sociale contacten zijn belangrijk voor het ontwikkelen van het bewustzijn ergens bij te horen. Deze sociale binding met andere kinderen, maar ook met volwassenen, is een belangrijke beschermende factor in het opgroeien van kinderen en jongeren. Verder krijgen kinderen ook de kans om zich de geldende normen, waarden en regels van de club of vereniging, of van de maatschappij in het algemeen, meer eigen te maken.

Ontwikkeling van vaardigheden en zelfvertrouwen  

Kinderen en jongeren leren nieuwe dingen. Ook ontdekken ze waar ze goed in zijn. Succesbelevingen zijn goed voor hun zelfvertrouwen.

Gezondheid

Onderzoeken laten zien dat sport en bewegen een meerwaarde heeft voor de fysieke gezondheid én voor het brein. Zo zijn er bijvoorbeeld positieve effecten aangetoond op schoolprestaties, concentratie, aandacht, begrijpen en leren. In elke levensfase is het goed en effectief om te investeren in bewegen. Maar hoe vroeger kinderen in hun leven aanleren om te sporten en bewegen, hoe langer ze er profijt van hebben. Zowel op mentaal als op fysiek vlak. 

Meer over vrije tijd

Weten welke informatie we hebben voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers?

Bekijk het overzicht

Marthe van Voorst van Beest