Meer geld voor basisvaardigheid leerling

Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs trekt de komende twee jaar 664 miljoen euro uit voor verbetering van de basisvaardigheden van leerlingen.

Met het extra geld wil Wiersma de terugloop van de vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid een halt toeroepen. Deze basisvaardigheden zijn al jaren niet op orde, concludeerde de Onderwijsinspectie in april 2022.

De investering komt bovenop het geld dat vorig jaar is geïnvesteerd in het opzetten van basisteams op 150 scholen. Deze teams bestaan uit onderwijsexperts die kennis en hulp op school bieden. Ook kregen ruim 350 scholen subsidie om zelf een verbeterslag te maken op het gebied van de basisvaardigheden.

Door de investering komen nu ongeveer 2.200 scholen in aanmerking voor hulp bij het verbeteren van de basisvaardigheden. Daarbij gaat het om ruim 650.000 leerlingen. Het geld gaat in eerste instantie naar scholen die dat het hardst nodig hebben. Zij krijgen jaarlijks 500 euro per leerling. Naast het opzetten van een basisteam kunnen scholen het geld besteden aan extra lessen in kleinere groepen, het stimuleren van lezen, bijscholing van leraren of nieuwe lesmethodes.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bericht OCW