Kamer wil geen verlenging schoolmaaltijden

De nieuwe regering hoeft bij de uitwerking van haar hoofdlijnenakkoord geen geld vrij te maken voor structurele financiering van schoolmaaltijden. De Tweede Kamer heeft op 11 juni een motie met die strekking verworpen.

Bij het debat over de Voorjaarsnota 2024 dienden Tweede Kamerleden van D66, SP, DENK, Volt en GroenLinks-PvdA een motie om de financiering van schoolmaaltijden veilig te stellen. Het Programma Schoolmaaltijden stopt in 2025 en in het hoofdlijnenakkoord is geen geld vrijgemaakt om het programma te verlengen. De motie stelt dat schoolmaaltijden substantieel bijdragen aan de bestaanszekerheid van kinderen en ouders en vroeg om structurele verlenging van de regeling.

Recht op voedsel

'Kinderen hebben recht op genoeg en gezond voedsel', zegt Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'De afgelopen tijd is gebleken dat veel gezinnen niet alle maaltijden kunnen betalen en dat zij dus afhankelijk zijn van de schoolmaaltijden. Nu de schoolmaaltijden stoppen, hoop ik dat de nieuwe regering er op een andere manier voor zorgt dat kinderen genoeg en gezond kunnen eten. Dat is een voorwaarde voor een kansrijke ontwikkeling.'

Motie over schoolmaaltijden