'Een schoolontbijt heeft veel effect'

Scholen en maatschappelijke organisaties roepen de Tweede Kamer op om de subsidie voor het Programma Schoolmaaltijden te verlengen. Anders houdt het programma eind dit jaar op. Schoolmaaltijden zijn niet alleen een middel om honger te bestrijden en gezinnen in armoede te ondersteunen, zegt Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Een schoolontbijt kan een veel breder effect hebben.'

'Het schoolontbijt is ontstaan om te zorgen dat kinderen op een gezonde manier aan hun schooldag beginnen', vertelt Donkers. 'Als ze niet met honger in de klas zitten, kunnen ze zich beter concentreren en voelen ze zich beter. En door die betere concentratie is het ook rustiger in de klas.'

Schoolmaaltijden organiseren

Scholen die de subsidieregeling gebruiken, beslissen zelf hoe ze schoolmaaltijden organiseren. Ze organiseren een ontbijt of lunch op school of geven ouders een boodschappenkaart zodat zij zelf voor ontbijt of lunch kunnen zorgen. 'Hoe je die schoolmaaltijd organiseert, kan veel uitmaken', zegt Ellen Donkers. 'Vooral een schoolontbijt heeft allerlei voordelen, naast een gevulde maag. Het zorgt voor een sterke verbinding, tussen leerlingen onderling, tussen hun ouders en tussen ouders en school. Je moet dan wel ouders betrekken bij de organisatie en hen uitnodigen voor het ontbijt.'

'Een ontbijt is ook makkelijker om ouders bij te betrekken. Veel ouders komen toch al naar school om hun kind te brengen. Na het ontbijt kunnen ze gewoon verder met hun dag.'

Alle leerlingen en ouders uitnodigen

Een belangrijke voorwaarde is volgens Donkers dat scholen het schoolontbijt niet alleen organiseren voor gezinnen in armoede. 'Nodig alle leerlingen en ouders uit, niet alleen leerlingen in een kwetsbare situatie. Je wilt voorkomen dat het ontbijtclubje een stigma krijgt en gezien wordt als een groepje van kinderen die thuis niet genoeg geld hebben. Dan gaan de andere leerlingen en hun ouders op een andere manier naar hen kijken. Als iedereen welkom is, kun je makkelijker ouders met elkaar in contact brengen. Dan versterk je de verbinding en kunnen zij elkaar ondersteunen.'

'Gezinnen in een kwetsbare situatie komen makkelijk in een sociaal isolement terecht. Ze hebben vaak minder contact met school en voelen zich daar minder welkom. Ze stappen niet zo makkelijk op de leraar af om te vragen waarom hun kind een laag cijfer heeft of te vertellen waar hun kind mee zit.'

Netwerk van ouders vergroten

'Een schoolontbijt is een manier om het netwerk van die ouders te vergroten. Om met andere ouders te praten over opvoedvragen, of om vragen te stellen over school. Als ouders elkaar op school leren kennen, komt er meer contact en bouwen ze een vertrouwensband op. Dan is het makkelijker om bijvoorbeeld te vragen hoe andere ouders de puberteit van hun kind ervaren of wat ze doen met een kleuter die snel boos wordt.'

'Voor de school is de verbinding met ouders belangrijk. En leerlingen die samen ontbijten, voelen zich verbonden met elkaar en met de school. Er ontstaat een betere sfeer. Een schoolontbijt verricht natuurlijk geen wonderen. Het is geen oplossing voor alle problemen van gezinnen in een kwetsbare positie. Maar het kan er wel aan bijdragen dat kinderen en ouders beter in hun vel zitten. En bovendien is een ontbijt een mooie manier om samen de dag te starten.'

Bericht JeugdeducatiefondsBrief aan de Tweede Kamer

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)