School kan gratis maaltijd gaan aanbieden

Basisscholen en middelbare scholen kunnen zich vanaf 29 maart aanmelden voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen. Dat maakte minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs bekend.

Er is dit jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de leerlingen die dat het hardste nodig hebben. Scholen kunnen kiezen voor een maaltijd op school of thuis. Bij een schoolmaaltijd gaat het om een maximumbedrag van negen euro per leerling per week. Scholen kunnen dit spenderen aan inkoop bij de supermarkt, wijkteams die broodjes smeren of een cateraar die op school komt.

Met een maaltijd thuis kunnen scholen individuele leerlingen helpen in de vorm van boodschappenkaarten. Scholen sturen een aanmeldlink naar de ouders van leerlingen die dat het hardste nodig hebben. Ouders kunnen zichzelf vervolgens rechtstreeks voor de boodschappenkaart aanmelden. De kaarten met een wekelijks bedrag van elf euro per kind zijn in alle supermarkten in te wisselen.

Het ministerie van OCW heeft in kaart gebracht welke scholen het meeste behoefte hebben aan de gratis maaltijden. Dat zijn scholen waarvan 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bericht OCWSchoolmaaltijden.nl