Jongeren in de VS winnen klimaatzaak

In de Amerikaanse staat Montana hebben jongeren voor het eerst een klimaatzaak gewonnen. De staat houdt onvoldoende rekening met de impact van klimaatverandering en schendt daarmee de rechten van jongeren op een schoon milieu, oordeelde de rechter.

De uitspraak van de rechter is een grote overwinning voor de zestien jongeren die in 2020 de staat Montana aanklaagden. Zij beschuldigden de staat ervan hun rechten op een gezonde en duurzame leefomgeving te schenden. De rechter stelt hen nu dus in het gelijk. De staat Montana zal vanaf nu meer rekening moeten houden met klimaatverandering bij beslissingen over het gebruik van olie, gas of kolen. De staat Montana gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Vergelijkbare rechtszaken

Het is voor het eerst dat Amerikaanse jongeren een klimaatzaak tegen de staat winnen. De zaak werd in de Verenigde Staten met veel aandacht gevolgd, omdat er steeds meer vergelijkbare rechtszaken door jongeren worden aangespannen. De kans is groot dat deze uitspraak zal leiden tot nog meer rechtszaken, ook buiten de Verenigde Staten. Bij het Europese Hof loopt een soortgelijke zaak van Portugese jongeren tegen de Europese Unie.

Kinderrechtencrisis

'In 2021 stelde UNICEF al dat de klimaatcrisis een kinderrechtencrisis is', zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Deze uitspraak is daarvan een duidelijke bevestiging. Duurzamer beleid van regeringen en bedrijven wordt met dit soort rechtszaken steeds meer afdwingbaar. Dit najaar verschijnt een General Comment van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties over kinderrechten. Mijn verwachting is dat de hoge urgentie van een duurzamere toekomst daarin sterk zal doorklinken.'

Bron: NOS

Bericht NOS

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.