Jeugdcoalitie zet zich in voor vrije tijd

Vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling zijn essentieel voor het welbevinden van kinderen en jongeren. Cultuur, jeugdwerk, natuuractiviteiten en sport bieden hen plezier en uitdaging. Daarbij ontwikkelen ze vaardigheden voor het leven. De Nationale Jeugdcoalitie, waar het NJi bij is aangesloten, zet zich in voor vrijetijdsbesteding als onderdeel van de brede ontwikkeling van de jeugd. Op 6 juli is de website van de coalitie gelanceerd.

De pandemie liet zien hoe belangrijk vrijetijdsactiviteiten zijn voor de mentale, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het beleid voor de jeugd moet niet alleen gericht zijn op het voorkomen van ziekte en uitstellen van zorg, maar juist op het welbevinden van kinderen en jongeren. De Nationale Jeugdcoalitie streeft ernaar dat vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling duurzaam verankerd wordt in beleid, zodat bij een volgende crisis vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling als essentieel wordt bestempeld.

Pedagogische rol

De coalitie wil professionals en vrijwilligers ondersteunen in hun pedagogische rol, onder andere door lokale samenwerking en uitwisseling te stimuleren. Daarnaast wil de coalitie zeggenschap van kinderen en jongeren bij vrijetijdsbesteding stimuleren. En verder wil de coalitie overheden adviseren over een integrale aanpak van vrijetijdsbesteding.

De partners in de Nationale Jeugdcoalitie zijn Jantje Beton, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Kunstbende, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, het Nederlands Jeugdinstituut, NOC*NSF, Scouting Nederland, Sociaal Werk Nederland, de Vereniging Openbare Bibliotheken en de Vereniging Sport en Gemeenten.

Informatie over vrijetijdsbesteding

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft op zijn website informatie gebundeld over vrijetijdsbesteding. Er zijn pagina's voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers. Ze gaan onder meer over de balans tussen wat je wilt en wat je moet doen als jongere, de opvoedrol van begeleiders en het belang van vrijetijdsvoorzieningen.

De Nationale JeugdcoalitieNJi-pagina's over vrije tijd

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)