Als vrijetijdsvoorziening contact houden met ouders

Als medewerker of vrijwilliger bij een vrijetijdsvoorziening ben jij medeopvoeder. Dat betekent dat je te maken hebt met zowel de kinderen en jongeren die je begeleidt, als met hun ouders. Sommige ouders spreek je voor of na elke activiteit, en anderen zie je alleen als er iets aan de hand is. Om kinderen goed te begrijpen en bij hen betrokken te zijn, kan het helpen om ook goed contact te hebben met hun ouders. Hoe kun je daaraan werken?

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders

Kinderen besteden het grootste deel van hun tijd thuis, bij hun ouders. Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen. Meer samenwerking tussen alle opvoeders zorgt voor een sterk pedagogisch klimaat. Hoe sterker dit klimaat, hoe groter de kans dat kinderen en jongeren zich goed ontwikkelen.

Als je je afvraagt hoe je het beste kunt omgaan met een kind, of als je niet weet of het kind zich thuis of op school anders gedraagt dan bij jou, kunnen de ouders je daarbij helpen. En andersom kun jij ouders ondersteunen met complimenten of tips vanuit jouw expertise of sociale netwerk. Begeleiders kunnen als medeopvoeders een belangrijke bron van steun zijn voor ouders en gezinnen.

Maar hoe pak je dat aan? Misschien heb je niet veel tijd over tussen de activiteiten, trainingen of lessen. Of je ziet de ouders niet bij het halen of brengen, doordat de kinderen er zelfstandig naartoe komen. Misschien heb je wel een halfjaarlijks of jaarlijks oudergesprek, maar komen dan alleen de grote gebeurtenissen langs. Of misschien zetten de ouders zich actief in voor de organisatie en ontstaan er wel eens misverstanden. De volgende tips helpen je om goed contact te hebben met ouders.

Tijd en ruimte voor informeel contact

Neem de tijd om kennis te maken met ouders. Onderhoud de relatie door tijd te maken voor informeel contact: een kort praatje of een laagdrempelig 'Hoe gaat het nu?' Dat kan voor of na de activiteit, maar ook bij ouderavonden of andere bijeenkomsten waar ouders zijn.

Heb je een ruimte waar ouders kunnen wachten tot hun kind aan de beurt is? Richt die gezellig in, zodat ouders ook graag even blijven. Dit kan helpen om in gesprek te gaan met elkaar.

Met het informele contact kweek je vertrouwen en werk je aan de band met de ouders. Binnen zo'n informele relatie met de ouders voel je mogelijk ook meer ruimte om vragen te stellen en advies te geven.

Praat over de verwachtingen

Samenwerken is lastig, vooral als er een misverstand ontstaat over wat je van elkaar kunt verwachten. Het kan helpen om vroeg in de relatie uit te wisselen wat je van elkaar verwacht. Misschien lukt het een ouder niet om een kind op tijd op te halen en denkt die ouder ten onrechte dat je het kind wel een uurtje langer op de activiteit kunt houden. Of misschien verwacht de ouder dat je opgeleid of geschoold bent in bepaalde onderwerpen, terwijl dat niet zo is.

Het kan helpen om vroeg in de relatie uit te wisselen wat je van elkaar verwacht. Vraag ouders bijvoorbeeld tijdens de kennismaking wat zij van jou verwachten. Vertel wat jouw taken zijn, waar je voor bent opgeleid en of je betaald wordt of als vrijwilliger werkt.

Sluit aan op de behoefte van de ouders

Ouders voelen zich serieus genomen en het meest geholpen als je aandacht hebt voor wat hen bezighoudt. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in wat zij van je nodig hebben en ga het gesprek hierover aan. Houd hierbij ook rekening met diversiteit en eigenheid, ga ervan uit dat elke ouder eigen behoeften en vragen heeft. Geef uiteraard wel je eigen grenzen aan.

Bram van den Berg