Inspecties: Nog veel problemen bij JJI’s

Ondanks forse investeringen zijn er nog steeds veel problemen bij justitiële jeugdinrichtingen (JJI's). Er zijn te weinig plaatsen voor jongeren en er is een personeelstekort. Dat melden de vier inspecties die toezicht houden op de jeugdinrichtingen in een voortgangsbrief.

Vanaf vorig jaar zomer werd verscherpt toezicht ingesteld op de JJI's. Er zijn toen ook maatregelen getroffen om de situatie in JJI's te verbeteren. Zo werd er extra personeel aangetrokken en kwam er een tijdelijke extra locatie. De inspecties concluderen dat deze extra investeringen nog niet overal merkbaar zijn op de werkvloer. De genomen maatregelen bieden hoop, maar zullen pas over enige tijd voor verlichting zorgen, schrijven de inspecties in hun rapportage.

Grote zorgen

De JJI's staan al langer onder druk. Dit komt onder meer door een hoog ziekteverzuim, hoge werkdruk en een hoge uitstroom. Het personeel maakt zich grote zorgen of de huidige problemen snel kunnen worden opgelost. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om de capaciteitsproblemen en personeelstekorten op korte termijn op te lossen. Door het personeelstekort krijgen jongeren niet altijd de begeleiding die zij nodig hebben. De tekorten kunnen volgens het personeel van JJI's ook leiden tot onrust onder jongeren en tot incidenten.

Wachtlijsten

Ondanks de opening van een extra JJI eind 2021 blijft het tekort aan plekken in de inrichtingen onverminderd hoog. Hierdoor verblijven soms meer jongeren op een afdeling dan eigenlijk de bedoeling is. De inspecties melden dat er regelmatig zogenoemde overbedden worden ingezet om deze jongeren een plek te geven. Bij veel instellingen zijn nog steeds lange wachtlijsten. In februari stonden 258 jongeren op een wachtlijst.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Inspectie van het Onderwijs; Nederlandse Arbeidsinspectie

Meer informatie

Bericht InspectiesVoortgangsbrief intensief toezicht JJI's