Inspecties: Intensief toezicht op JJI’s

De jeugdinspecties maken zich grote zorgen over het capaciteits- en personeelstekort in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI's). Daarom gaan ze de verbeteringen waar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan werkt een half jaar 'intensief volgen'.

In maart constateerden de inspecties een structureel tekort aan ervaren personeel en aan plaatsen voor jongeren bij de JJI's. Dat is schadelijk voor opvoeding, zorg en behandeling, onderwijs en veiligheid in de inrichtingen. Nu maken de Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich zorgen of DJI de situatie snel genoeg kan verbeteren. Bovendien vergroot de vakantieperiode de druk op het personeel.

De inspecties willen op korte termijn van DJI horen welke maatregelen al zijn genomen, welke maatregelen volgen op de korte en middellange termijn, en wat het effect is van de maatregelen.

Verder willen de inspecties het komende half jaar elke maand horen hoe lang de wachtlijsten zijn voor een plek, hoe groot de beddencapaciteit en de bezetting daarvan is, hoeveel personeel in- en uitstroomt en hoe hoog het ziekteverzuim is.

De inspecties stellen dat een rechterlijke veroordeling van een jongere altijd op tijd uitgevoerd moet kunnen worden. Daarom moet het stelsel voor strafrechtelijk veroordeelde jongeren structureel meer aanpassingsvermogen krijgen, zodat de JJI's veranderingen in de instroom makkelijker kunnen opvangen.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid

Lees ook