Veiligheid justitiële jeugdinrichtingen onder druk

Door structurele overbelasting van justitiële jeugdinrichtingen (JJI) komt de veiligheid van personeel en jongeren in het geding. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De drie inspecties maken zich zorgen over de JJI's. Ze zien een structureel tekort aan plaatsen voor jongeren. Ook concluderen ze dat er een tekort is aan personeel. Het personeelstekort en de hoge bezetting hebben negatieve gevolgen voor het behandelklimaat, de werkdruk van het personeel en de interne veiligheid. Hierdoor ontstaat er een verhoogd risico op geweldsincidenten.

Jongeren in een JJI worden verdacht van een delict of zijn hiervoor veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. In totaal zitten er jaarlijks ongeveer 2.000 jongeren vast in een JJI. Hier krijgen ze intensieve begeleiding om te voorkomen dat ze opnieuw een delict plegen. De afgelopen jaren zijn twee van de zeven instellingen gesloten, terwijl het aantal jeugddelinquenten sinds 2018 toeneemt. Dit vergroot de druk op het zittend personeel.

De inspecties zien ook een aantal positieve ontwikkelingen bij de instellingen. Zo is er in veel JJI's steeds meer ruimte voor maatwerk in het behandel- en onderwijsaanbod.

Bron: Inspectie Justitie en Veiligheid