Iets meer kinderen met gescheiden ouders

Bijna 49 duizend minderjarige kinderen hebben in 2019 een scheiding meegemaakt. De ouders van twee op de tien kinderen zijn nu uit elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het percentage kinderen met gescheiden ouders is de afgelopen tien jaar gestegen van 1,4 naar 1,5 procent. Kinderen tussen 2 en 7 jaar maakten in verhouding het vaakst een scheiding mee.

Inkomen

Uit de cijfers van de Landelijke Jeugdmonitor concludeert het CBS dat de kans op een scheiding groter is in gezinnen met een laag inkomen. Van kinderen uit huishoudens met de allerlaagste inkomens ging 2,1 procent van de ouders uit elkaar. Bij kinderen uit huishoudens met de hoogste inkomens was dat 1,2 procent.

Minder grote stijging

Het aantal kinderen dat een scheiding meemaakt, blijkt de afgelopen tien jaar minder snel te stijgen dan tussen 1999 en 2009. Toen steeg vooral het aantal kinderen tussen 4 en 18 jaar dat een scheiding meemaakte fors. Het aantal 0- tot 4-jarigen met gescheiden ouders bleef in die periode ongeveer gelijk.

Gesprek op schoolplein

'Het aantal kinderen dat te maken heeft met een scheiding is nog steeds groot: gemiddeld vijf kinderen per klas', reageert Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze vindt het jammer dat scheiden en wat daarbij komt kijken nog geen gewoon gespreksonderwerp is in de wijk of op het schoolplein. 'Als dat gesprek gemakkelijker zou gaan, zouden ouders en kinderen zich sneller gesteund voelen in die moeilijke periode. Ook kunnen problemen dan sneller worden gesignaleerd en kan op tijd hulp worden ingeschakeld om een complexe scheiding te voorkomen.'

Jonge kinderen

De gevolgen van een scheiding zijn in elke leeftijdsfase anders, legt Bergenhenegouwen uit. 'Kinderen tussen 2 en 7 jaar hebben in verhouding het vaakst een scheiding meegemaakt, blijkt uit dit onderzoek. Voor ouders van kinderen tussen 2 en 4 jaar is het belangrijk tijdens een scheiding aandacht te hebben voor tegenstrijdige gevoelens van hun kind, die te verdragen en het kind er verder mee te helpen.'

Kinderen krijgen tussen 5 en 8 jaar hun eerste sociale contacten. Bergenhenegouwen: 'Een risico waar ouders bij een scheiding op moeten letten is dat een verhuizing die contacten onderbreekt. Een ander aandachtspunt is dat een kind op die leeftijd inlevingsvermogen begint te ontwikkelen. Tijdens een scheiding kan de identificatie met een van de ouders onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat het kind bang is dat het van de ene ouder niet op de andere ouder mag lijken.'

Bron: CBS

Meer informatie

Bericht CBS

Lees ook