Hoofdlijnenakkoord: perspectief voor de jeugd moet nog vorm krijgen

De beoogde regeringspartijen hebben hun hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Daarin ontbreekt een visie op onze omgang met de jeugd en toekomstige generaties. Als samenleving moeten wij zelf die visie inbrengen in de toekomstige politieke besluitvorming. Daar ziet het NJi ook voor zichzelf een belangrijke taak, door kennis in te brengen over gezond en kansrijk opgroeien.

Het regeerakkoord is vooral gericht op het nu, concludeert het SCP in zijn analyse. Het perspectief van onze jeugd, nu en in de toekomst, krijgt in het akkoord nauwelijks aandacht. We weten welke maatschappelijke problemen het perspectief van de jeugd in de weg staan. Denk aan een uitzicht op een woning voor jezelf, en sociale en economische achterstelling van groepen. Ook een vervuilde leefomgeving staat gezond en kansrijk opgroeien in de weg. Groeiende prestatiedrang en het veronachtzamen van de sociale cohesie helpen niet om de toenemende mentale klachten bij jongeren weg te nemen.

Als we niets doen, zullen toekomstige generaties deze problemen zien toenemen. De druk op de jeugdzorg zal verder toenemen. De Hervormingsagenda Jeugd, die wel wordt genoemd in het akkoord, biedt hierop vooralsnog onvoldoende antwoord.

Het is misschien logisch te verwachten dat de politiek de jeugd perspectief biedt. Dit hoofdlijnenakkoord toont niet of en hoe dat gaat gebeuren. Hoe het jeugdbeleid zich zal ontwikkelen, wordt pas duidelijk wanneer het hoofdlijnenakkoord verder wordt uitgewerkt. Het is aan ons als volwassenen, samen met kinderen en jongeren, om het gesprek daarover aan te gaan. Het bereiken van maatschappelijke consensus over de toekomst van onze jeugd vraagt wat van de samenleving als geheel. Het NJi zal hier met zijn kennis en expertise aan bijdragen. Wij allen moeten de jeugd perspectief bieden.

Het hoofdlijnenakkoordSCP-reactie op het hoofdlijnenakkoord

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)