Welvaart komende generaties onder druk

Jongvolwassenen tot 35 jaar hebben een lagere 'brede welvaart' dan oudere generaties. Het is de verwachting dat die brede welvaart voor toekomstige generaties nog verder afneemt. Dit betekent dat de jeugd nu en in de toekomst minder te besteden heeft. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongvolwassenen ervaren minder brede welvaart dan oudere mensen, stelt het CBS in de Monitor Brede Welvaart. Daarvoor keek het CBS niet alleen naar inkomen en vermogen, maar ook naar onder meer gezondheid, welzijn, arbeid, wonen en leefomgeving. Vooral jongeren tot 25 jaar hebben minder te besteden. Een relatief groot gedeelte van hun inkomen zijn ze kwijt aan woonlasten. Verder hebben jongeren tot 25 jaar minder vertrouwen in andere mensen en geven ze aan vaker slachtoffer te zijn van criminaliteit.

Bij jongvolwassenen van 25 tot 35 jaar staat de brede welvaart ook onder druk, stelt het CBS. Wel hebben zij meer te besteden dan de allerjongste groep. Ook hebben ze meer vertrouwen in hun medemens dan de jongere generatie.

Onderwijsniveau en herkomst

Op een aantal terreinen ervaren Nederlandse jongeren en jongvolwassenen tot 35 jaar wel brede welvaart. Dit geldt voor onder meer gezondheid, arbeidsparticipatie en vertrouwen in instituties. Het CBS meldt dat brede welvaart niet gelijk is verdeeld over de samenleving: theoretisch opgeleiden en mensen die in Nederland geboren zijn, ervaren vaker brede welvaart dan mensen die praktisch opgeleid zijn en in een ander land geboren zijn.

Toekomstige generaties

Volgens het CBS staat de brede welvaart voor toekomstige generaties nog meer onder druk dan voor huidige jongvolwassenen. Dit komt bijvoorbeeld door de gevolgen van klimaatverandering en vergrijzing. Nederlanders zijn steeds minder positief over het vermogen van het overheidsbestuur om problemen op te lossen. Kwetsbare plekken in de samenleving zijn volgens het CBS onder meer de zorg, het onderwijs en de beschikbare woonruimte.

Woonruimte, onderwijs en klimaat

Katy Hofstede van het Nederlands Jeugdinstituut herkent het beeld dat het CBS schetst. 'Uit eerder onderzoek weten we dat jongvolwassenen zorgen hebben over woonruimte, onderwijs en klimaat. Deze cijfers laten zien dat deze zorgen terecht zijn: de brede welvaart van deze generatie staat onder druk. Wat verder interessant is aan deze cijfers, is de aandacht voor toekomstige generaties. Wie het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen wil bevorderen, moet ook kijken naar de toekomstige brede welvaart. Alleen dan kunnen we zien hoe de jongeren van morgen geraakt wordt door de beslissingen die we nu nemen.'

Bericht CBS 'Welvaart jongvolwassenen blijft achter'Bericht CBS 'Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties'

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.