Grote zorg van jongeren over klimaat vindt weinig weerklank in Troonrede

De Troonrede van 2023 besteedde weinig aandacht aan een van de belangrijkste zorgen van jongeren: de klimaatverandering. 'Bij dit thema heeft het kabinet het over isolatie, stikstof en dergelijke, maar niet over de vraag waar we met ons allen over vijftig jaar staan', zegt Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Ik zie daar een mismatch tussen het langetermijnperspectief van jongeren en het perspectief van het kabinet.'

Volgens het recente UNICEF-jongerenadvies zijn de belangrijkste thema's voor jongeren klimaatverandering, de oorlogen in de wereld en armoede. Ook uit andere studies blijkt dat veel jongeren zich zorgen maken over het klimaat.

De jeugd komt in de Troonrede op een aantal plekken aan bod. Kansengelijkheid wordt bijvoorbeeld genoemd, taal en rekenen in het onderwijs, en dat jeugdzorg beschikbaar moet zijn voor kwetsbare jongeren. Het onderwerp armoede krijgt ruime aandacht, met als concrete maatregelen bijvoorbeeld de verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget. De Troonrede noemt klimaatverandering als een van de thema's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Ook is er aandacht voor subsidieregelingen voor het stimuleren van duurzame keuzes en voor het stikstofdossier. 'Maar klimaatverandering krijgt niet de prioriteit die volgens jongeren nodig is', stelt Ans van de Maat.

Urgentie

'Van de urgentie die jongeren in het UNICEF-advies geven aan het thema klimaatverandering, is in de toon van de Troonrede niets te merken', vervolgt Van de Maat. 'Het lijkt alsof het kabinet hun stem niet hoort, terwijl het beleid van vandaag bepalend is voor het leefklimaat van toekomstige generaties.'

De Troonrede van 2023 eindigt met de stelling dat een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien, een sterk fundament is voor de samenleving van morgen. 'Maak daarom gebruik van de denkkracht van jongeren', adviseert Van de Maat. 'Zij kunnen helpen om de prioriteiten op orde te krijgen, want zij zijn van nature geneigd om verder vooruit te kijken. Als we nu niet ambitieuzer zijn, glibbert over een paar decennia de grond onder hun voeten weg.'

Bron: Rijksoverheid

Troonrede 2023

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.