Wat valt er te meten?

In de praktijk valt vaak meer te meten dan organisaties in eerste instantie verwachten. Bijvoorbeeld:

  • Hoe medewerkers de samenwerking met partners waarderen;
  • De tevredenheid van kinderen en hun ouders;
  • Hoeveel tijd een behandeling kost;
  • Welke afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld over hulpverleningsdoelen of werken met richtlijnen, en de naleving van die afspraken.

Meetbaar of merkbaar

Tegelijk geldt dat niet alles meetbaar is: er zijn niet altijd 'harde cijfers' te verzamelen. Dan is het goed om te kijken of er in plaats van meetbare misschien merkbare veranderingen zijn. Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve methoden om die merkbare veranderingen op te sporen. Deze mix van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens voedt de verbetercyclus in de praktijk.

Merkbare veranderingen

Van 2015 tot 2017 is bijvoorbeeld het Pedagogisch PACT uitgevoerd. Het doel was betere doorgaande ontwikkelingslijnen te krijgen voor kinderen, door een betere samenwerking van professionals in de kinderopvang, het basisonderwijs en de jeugdhulp. Dat moest leiden tot minder verwijzingen naar speciale hulp en ondersteuning. Of, positief geformuleerd: inclusie van kinderen met problemen in de gewone kinderopvang en het onderwijs.

Het aantal verwijzingen naar speciale voorzieningen gold voor de PACT-monitor als een meetbare verandering. Maar het was niet realistisch om al tijdens de looptijd van het traject een meetbaar effect te verwachten. Daarom is bij het monitoren vooral gekeken naar merkbare veranderingen via werkbezoeken, enquêtes en gesprekken:

  • Welke veranderingen rapporteren pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de manier waarop zij kinderen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben?
  • Zien we veranderingen in de patronen van samenwerking tussen professionals? Hoe kijken de professionals daar zelf tegenaan?
  • Wat leren we van deze observaties?

Zo kwamen toch merkbare veranderingen in beeld:

  • Professionals zijn enthousiast, profiteren snel van elkaars kennis en stellen dat de teamkwaliteit groeit.
  • Het toevoegen van extra zorgexpertise op de werkvloer, bijvoorbeeld een zogeheten 'inclusiepedagoog', zorgt ervoor dat medewerkers competenter handelen.
  • De aandacht verschuift van het zorgperspectief naar de versterking van het pedagogisch klimaat, van curatief naar preventief.

In het traject zijn ook eerste indicaties gevonden van meetbare verandering: een afname van verwijzingen naar specialistische hulp en speciaal onderwijs.

Naar de website van het Pedagogisch PACT

Lees ook

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie