Wat kun je zelf samen met je kinderen doen?

Het is voor kinderen en jongeren goed om, als ze dat willen, dingen te doen voor een beter klimaat. Ze leren zo stapsgewijs bij te dragen aan de samenleving. Dat kan in het gezin beginnen met afval scheiden, of op school met een project over rupsen en vlinders in de buurt. Voor kinderen die zich zorgen maken over het klimaat is het een manier om daar op een positieve manier uiting aan te geven. 

Lees ook

Tom van Yperen

Dr. Tom van Yperen

expert kwaliteit jeugdstelsel