Hoe voorkom je dat je kind te angstig wordt?

Volgens de bekende psycholoog Susan Bögels kunnen grote bedreigingen die spelen in het leven van kinderen en jongeren angst oproepen. Denk hierbij aan voorbeelden zoals corona, klimaatverandering of overlijden in een gezin. Susan Bögels geeft een aantal tips om met zo’n situatie om te gaan. Die vertalen we hier naar de opvoeding. 

Sommige kinderen worden van hun angst tegendraads, anderen trekken zich juist terug of slapen slecht, weer anderen laten een mix van dit soort dingen zien. De tips die te geven zijn, nemen de zorgen of de angst wellicht niet helemaal weg. Die gevoelens horen nu eenmaal voor veel kinderen en jongeren bij dit onderwerp. Maar de tips maken het wel gemakkelijker om ermee om te gaan.

Spreek erover en toon begrip

Spreek met elkaar over het onderwerp en heb begrip voor de zorgen en angst die kinderen en jongeren kunnen hebben. Benoem de zorgen, zeg dat het normaal is dat je er bang van kunt worden, spreek erover. Maar maak het niet erger dan zij zelf aandragen. Breng geen rampenscenario’s ter sprake als zij daar zelf niet mee komen, of waarvan je weet dat ze die scenario’s kennen van bijvoorbeeld tv.

Kijk wat je kunt doen

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk om het gevoel te hebben dat ze invloed hebben op het leven en de wereld om hen heen. Als ouder kun je ook heel goed samen met je kind en gezin bedenken wat jullie willen doen om bewuster om te gaan met het milieu. Kinderen zijn al op jonge leeftijd in staat om goede ideeën te verzinnen. Dit kunnen kleine dingen zijn als: minder vlees eten, afval scheiden, met hele gezin meedoen met opruimacties in de buurt en noem maar op.

Door met elkaar dit soort kleine dingen te doen, voelen kinderen zich minder hulpeloos en hebben ze het gevoel dat ze ook bijdragen aan verbeteren van het milieu. Jongeren kunnen geholpen worden om ook actief te worden in groepen die zich willen inzetten in om de politiek, het bedrijfsleven of de samenleving aandacht te vragen voor een duurzamer leven.

Zoek de ontspanning

Het is niet gezond om alleen maar met problemen bezig te zijn. Je mag je ook best ontspannen, in het hier en nu. Het werkt ook goed om het nieuws even niet te volgen. Leer kinderen en jongeren stil te staan bij de dingen die goed en mooi zijn, en ervan te genieten, ook waar het natuur en milieu betreft. Vraag daarom naar wat ze fijn vinden om te doen. Maak grappen over de klimaatverandering. En leg uit dat dit alles belangrijk is om gezond en sterk te blijven, zodat je beter met problemen kunt omgaan.

Lees ook

Tom van Yperen

Dr. Tom van Yperen

expert kwaliteit jeugdstelsel