Hoe voorkom je dat je kind te angstig wordt?

Grote bedreigingen zoals klimaatverandering kunnen bij kinderen en jongeren angst oproepen. Op deze pagina vind je een aantal tips om met zulke situaties om te gaan in de opvoeding.

Tips

Sommige kinderen worden door hun angst tegendraads, andere trekken zich juist terug of slapen slecht. Weer andere laten een mix van dit soort gedrag zien. Onderstaande tips nemen de zorgen of de angst wellicht niet helemaal weg. Voor veel kinderen en jongeren horen die gevoelens nu eenmaal bij dit onderwerp. Maar de tips maken het wel makkelijker om ermee om te gaan.

Praat erover en toon begrip

Praat met je kinderen over het onderwerp en toon begrip voor de zorgen en angst die zij kunnen hebben. Benoem de zorgen, laat weten dat deze normaal zijn. Vertel ook welke emoties je er zelf bij voelt. Negeer het onderwerp klimaatverandering dus niet en bied ruimte om erover te praten. Volg daarbij de inbreng van de kinderen. Breng dus geen rampenscenario's ter sprake als zij daar zelf niet over beginnen.

Kijk wat je kunt doen

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij het gevoel hebben enige invloed te hebben op het leven en de wereld om zich heen. Als ouder kun je binnen je gezin bespreken wat jullie willen doen om bewuster om te gaan met het klimaat, zonder je kind bang te maken.

Ook jonge kinderen kunnen vaak al goede ideeën verzinnen. Richt je daarbij op kleine, haalbare dingen, zoals minder vlees eten, afval scheiden, of als gezin meedoen met een opruimactie in de buurt. Kies een passend moment uit om die ideeën te bespreken, praat bijvoorbeeld tijdens het avondeten over minder vlees eten. Of bespreek het wanneer je kind er zelf over begint.

Door samen dit soort kleine dingen te doen, voelen kinderen zich minder hulpeloos. Ze hebben dan het gevoel dat ze meehelpen aan het verbeteren van het klimaat. Jongeren die hun zorgen willen omzetten in handelen, kunnen bijvoorbeeld actief worden in groepen die in de politiek, het bedrijfsleven of de samenleving aandacht vragen voor een duurzamer leven.

Zoek ook ontspanning

Het is niet gezond om alleen maar met problemen bezig te zijn. Voor iedereen is het belangrijk om te ontspannen. Soms is het misschien beter om het nieuws even niet te volgen. Stimuleer kinderen en jongeren om stil te staan bij de dingen die goed en mooi zijn, en ervan te genieten. Benoem dat veel mensen werken aan oplossingen voor het probleem en dat die oplossingen er steeds meer en sneller komen.

Benadruk ook dat de natuur veel moois te bieden heeft. Bespreek met je kinderen wat zij fijn vinden om in de natuur te doen. En maak gerust grappen over de klimaatverandering, dat haalt de druk er vanaf. Leg uit dat ontspanning belangrijk is om gezond en sterk te blijven, zodat je beter met problemen kunt omgaan.

Geef je kind hoop

Het helpt kinderen en jongeren als ze weten dat er veel landen, bedrijven, scholen en burgers bezig zijn om het klimaatprobleem aan te pakken. Dat geeft hen hoop voor hun toekomst. Besteed daarom veel aandacht aan al die goede ontwikkelingen. Let wel op dat je hier ook het eerlijke verhaal vertelt. Door op zoek te gaan naar goede en inspirerende voorbeelden en daar met elkaar over te praten, help je kinderen te geloven dat ze deel uitmaken een wereld die werkt aan een goede, zinvolle toekomst.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders