Samenwerken met ouders in preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit

Om jeugdcriminaliteit te voorkomen en aan te pakken, is het belangrijk dat professionals en ouders elkaar goed kennen en gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Hulp is namelijk het meest effectief als die samen met ouders wordt gegeven.

Preventie

Samenwerken met ouders doe je het liefst lang voordat er een probleem is. Professionals in het onderwijs, de sport en het jongerenwerk, of bijvoorbeeld de wijkagent, hebben dagelijks contact met jongeren. Juist ook als er geen problemen zijn. Het is goed om daarbij ook regelmatig contact met ouders te hebben. Dit kan de kans op problemen verkleinen. Ook kan regelmatig contact met ouders ervoor zorgen dat samenwerking beter verloopt als er wel een probleem is.

Investeer daarom in de relatie met ouders. Waardeer hun kennis en ervaring, toon respect en laat merken dat je vertrouwen in ze hebt. Heb regelmatig contact, en betrek ze bij de dingen die jij samen met hun kind doet. Vertel ze bijvoorbeeld over positieve ontwikkelingen van hun kind waar jij trots op bent. Of vraag ze om advies over het benaderen van hun kind. Zo kunnen jullie elkaar steunen.

Lees meer adviezen op de pagina Als vrijetijdsvoorziening contact houden met ouders

Elkaar leren kennen

Er zijn verschillende dingen nodig om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van ouders. Belangrijk hierbij zijn het uitspreken van ieders verwachtingen. Ook is het belangrijk dat professionals en ouders elkaar goed kennen. De eerste stap in de samenwerking is dan ook elkaar leren kennen: welke wensen en zorgen hebben jij en de ouder?

Ondersteuning op maat

Samenwerken met ouders is elke keer anders. Niet alle ouders zijn hetzelfde, en ook de situatie en de jongere over wie het gaat zijn steeds anders. Voor ouders is het fijn als een professional goed aansluit bij hun eigen situatie en kennisniveau. Het kan bijvoorbeeld goed werken om ook belangrijke personen uit de omgeving of familie te betrekken, zoals een opa, tante of coach. Of om te communiceren in de moedertaal van de ouders als zij de Nederlandse taal minder goed beheersen. Dit is de basis voor een goed traject samen.

Kijk of het je lukt om ouders ondersteuning te bieden op de onderwerpen waarover ze vragen hebben of niet verder kunnen. Je kunt ze kennis en vaardigheden meegeven. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven, hen te verwijzen naar de juiste organisatie of websites, of hen te ondersteunen bij het voeren van een gesprek met hun kind.

Aanpak

Goede samenwerking tussen professionals en ouders is ook belangrijk in de aanpak van jongeren die het criminele pad op dreigen te gaan, of die voor criminele activiteiten veroordeeld zijn. Ouders en professionals hebben hetzelfde doel: ervoor zorgen dat de jongere weer goed terechtkomt. Het is van belang om samen grenzen te stellen en duidelijk te maken dat criminaliteit niet oké is. Ouders hebben soms hulp en ondersteuning nodig over hoe zij grenzen kunnen aangeven en hun kind kunnen begeleiden.

Niet op één lijn

Het kan gebeuren dat ouders en professionals het niet eens zijn met elkaar. Bijvoorbeeld als ouders denken dat de professional de problemen van hun kind kan oplossen, terwijl die dat niet kan. Of als de professional het gedrag van een jongere zorgelijk vindt, maar ouders dat niet vinden. Je kunt dan het volgende doen:

  • Vaak helpt het om eerst te investeren in een goede relatie. Elkaar kennen vergroot het vertrouwen dat samenwerking de jongere vooruithelpt. Daarna kun je samen in gesprek over ieders wensen en verwachtingen van de samenwerking.
  • Het kan ouders ook helpen om uit te leggen wat jij voor ze kunt betekenen. Bijvoorbeeld door te vertellen over een interventie of aanpak. Daarna kun je bespreken waarmee zij jou kunnen helpen.
  • Soms is het moeilijk om contact te krijgen met ouders. Bijvoorbeeld als ze de telefoon niet opnemen, of niet naar een afspraak komen. Dan kan het prettig zijn om op huisbezoek te gaan. Zoek de beste manier om ouders te bereiken. Dat kan ook via WhatsApp, een buurtvader of buurtmoeder, of ouderlingen van de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken