Samenwerken met ouders: een voorwaarde voor preventie van middelengebruik onder jongeren

Tips voor gemeenten

Ouders zijn onmisbare partners voor gemeenten die middelengebruik onder jongeren willen voorkomen. Het zijn de belangrijkste mensen in het leven van hun kinderen. Zij zorgen voor hen, steunen hen en sturen de kinderen bij. De ouders bepalen en bewaken de grenzen aan het gedrag van jongeren. Hun mening telt, ook als jongeren zich daartegen afzetten. Gemeenten hebben ouders dus nodig om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien. Hoe zorg je voor een gelijkwaardige samenwerking met ouders?

Omslag Samenwerken met ouders: een voorwaarde voor preventie van middelengebruik onder jongeren
Titel: 
Samenwerken met ouders: een voorwaarde voor preventie van middelengebruik onder jongeren. Tips voor gemeenten
Auteur: 
Berg, A. van den, I. Batyreva, C. Vink en M. van Dijken
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
8 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie