Wat speelt er rondom jeugdcriminaliteit?

Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom jeugdcriminaliteit? Je leest het op deze pagina.

Landelijke ontwikkelingen en onderzoeken

Mei 2023

Aanpak jeugdcriminaliteit uitgebreid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

De preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit wordt uitgebreid van 15 naar 27 gemeenten. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. De aanpak moet voorkomen dat  kinderen, jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien.

December 2022 

Start programma Preventie met Gezag
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Voor de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit worden jaarlijks structureel middelen vrijgemaakt, kondigde het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2022 aan. Het programma 'Preventie met gezag' richt zich onder meer op de weerbaarheid van jongeren tegen de criminaliteit of het verder afglijden in de criminaliteit. Het programma is gestart met vijftien gemeenten.

In november 2022 gaf het Ministerie van Justitie en Veiligheid een update van de voortgang van het programma.

Oktober 2022

Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit
WODC

In dit onderzoek wordt beschreven waar de door de politie geregistreerde jeugdcriminaliteit plaatsvindt, welke veranderingen zich daarin voordoen over de tijd en welke buurtkenmerken hiermee samenhangen. Het gaat hierbij zowel om de buurten waar delicten door jongeren worden gepleegd, als de buurten waar jonge verdachten wonen.

September 2022

Handreiking rivaliserend groepsgedrag in een hybride werkelijkheid
Partner in Crime

Deze handreiking onderzoekt de lokale drillrapscene van Delft, Den Haag en Zoetermeer en kijkt welke rol muziek en sociale media spelen in conflicten tussen rivaliserende groepen. Uit het onderzoek blijkt dat muziek en sociale media een belangrijke invloed te hebben op de straatcultuur waarbinnen de rivaliteit zich afspeelt.

Augustus 2022 

"Het is een probleem, maar niet voor mij" – Een onderzoek naar de achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam

In Nederland en in Rotterdam is vanaf midden 2019 een toename van steekincidenten onder jongeren te zien. Onder andere de gemeente Rotterdam lanceerde een campagne om messenbezit en -gebruik tegen te gaan. Ook werd het messen- en wapenbezit onder jongeren onderzocht. Dit onderzoek richt zich op de achtergronden en mogelijke oorzaken van wapenbezit en -gebruik onder Rotterdamse jongeren. Daarbij hebben de onderzoekers speciale aandacht voor de online jeugdcultuur. Uit de studie blijkt onder andere dat de meerderheid van de jongeren niet betrokken is bij wapenbezit of gebruik.

Juni 2022

Kijken met andere ogen. Deel I: Een landelijke verkenning naar criminele uitbuiting in dertien (middel)grote gemeenten in Nederland
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

Uit dit onderzoek blijkt dat er te weinig zicht is op jongeren die gedwongen in de criminaliteit belanden. In dertien steden werden er 2500 vermoedelijke slachtoffers gesignaleerd tegenover 68 daadwerkelijk geregistreerde slachtoffers. In het onderzoek vulden 1637 eerstelijnsprofessionals uit (middel)grote gemeenten vragenlijsten in over contact met vermoedelijke slachtoffers van criminele uitbuiting.

Uit het vervolgonderzoek Kijken met andere ogen, deel II: Een onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting blijkt dat de politie en het OM op dit moment nog niet goed toegerust zijn op de aanpak van criminele uitbuiting en het beschermen van (jonge) slachtoffers.

2 december 2020

Cappen voor Clout – Een verkennend onderzoek naar Rotterdamse jongeren, drill en geweld in het digitale tijdperk
Erasmus Universiteit

In dit onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam wordt gekeken hoe de Rotterdamse drillrapcultuur eruitziet. In de mediaberichtgeving wordt veel gespeculeerd over de link tussen drillrap en geweldsincidenten. Uit deze studie komt naar voren dat drillrap maar zelden de directe oorzaak was van messengeweld onder jongeren. De escalatie van een conflict op straat lijkt vooral veroorzaakt te worden door sociale media.

Monitors

2021

Landelijke Jeugdmonitor | Veiligheid
CBS en WODC
Frequentie: jaarlijks

Tussen 2010 en 2018 nam het aandeel als verdachte geregistreerde jongeren af, steeg in 2019, en nam opnieuw af in 2020. Tussen 2012 en 2019 daalde het aandeel jongeren dat slachtoffer werd van traditionele criminaliteit. Het percentage slachtoffers van cybercrime werd in de afgelopen jaren groter.

2020

Monitor Jeugdcriminaliteit 2020
CBS en WODC
Frequentie: elke 2 á 3 jaar; 2022-2023 is in ontwikkeling

Over langere tijd zien we dat de jeugdcriminaliteit daalt. Steeds meer jongeren zijn wel betrokken bij ernstige geweldsmisdrijven. Ook worden meer jongeren veroordeeld voor cybercriminaliteit. De misdrijven die jongeren plegen worden steeds vaker buiten het strafrecht om afgehandeld, bijvoorbeeld door verwijzingen naar Halt. De zaken die bij justitie overblijven worden ernstiger en complexer.

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken