Jeugdcriminaliteit licht gedaald

De jeugdcriminaliteit blijft licht dalen, maar ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Rond 2007 begon een sterke daling van de jeugdcriminaliteit. Daar is een eind aan gekomen, blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020. Het aantal verdachte minderjarigen daalde van 44 per duizend jongeren in 2007 naar 18 per duizend in 2015 en 13 per duizend in 2020. Onder jongvolwassenen daalde het aantal verdachten van 51 per duizend in 2007 naar 27 per duizend in 2015 en 20 per duizend in 2020.

In het aantal veroordeelde daders is een vergelijkbare dalende lijn te zien. In 2019 zijn 5 per duizend minderjarigen en 16 per duizend jongvolwassenen veroordeeld voor een misdrijf.

Meer ernstige jeugdcriminaliteit

Het CBS signaleert een lichte toename van de ernstige jeugdcriminaliteit. Zo zijn in 2019 meer minderjarigen veroordeeld voor vermogensdelicten met geweld en voor doodslag. Verder nam in 2020 het aantal verdachten van een wapenincident toe: 2 procent meer minderjarigen dan in 2019 en 11 procent meer jongvolwassenen. Het gaat hier om kleine aantallen verdachten en daders, maar de impact op slachtoffers en de samenleving is groot, aldus het CBS.

Bron: CBS