Meer geld voor aanpak jeugdcriminaliteit

Het kabinet maakt de komende jaren een toenemend extra budget vrij voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Daardoor is vanaf 2025 structureel 143 miljoen euro per jaar beschikbaar voor maatregelen om kinderen en jongeren uit de criminaliteit te houden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid investeert dit jaar 42 miljoen euro en vanaf 2025 structureel 82 miljoen euro in de aanpak van jeugdcriminaliteit. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind voegt daar dit jaar 18 miljoen euro aan toe; dat extra bedrag loopt op tot 61 miljoen euro per jaar vanaf 2025.

Plannen maken

Het kabinet vraagt negentien gemeenten een plan op te stellen voor de wijken waar de problemen het grootst zijn. De plannen moeten gericht zijn op het bieden van kansen aan kinderen en jongeren die het risico lopen om in de criminaliteit terecht te komen, op het corrigeren van crimineel gedrag en op het voorkomen van recidive. Het kabinet verwacht in het najaar duidelijkheid te hebben over de verdeling van het budget over de negentien gemeenten.

Leefbaarheid en veiligheid

Het budget tegen jeugdcriminaliteit is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarmee investeert het kabinet ook in volkshuisvesting, de aanpak van armoede en schulden, en het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Bron: Ministeries van Justitie en Veiligheid; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bericht JenV over aanpak jeugdcriminaliteitKamerbrief over aanpak georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteitBericht BZK over aanpak leefbaarheid en veiligheidNationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Lees ook