Hoe voer ik het gesprek over het slavernijverleden in een groep?

Hebben de kinderen of jongeren met wie je werkt vragen over het slavernijverleden of het koloniale verleden? Gebruik dan deze tips om hierover het gesprek te voeren.

Tips voor het bespreken van moeilijke onderwerpen

Op de pagina Hoe praat je over ingrijpende gebeurtenissen met leerlingen? vind je tips om het te hebben over ingrijpende gebeurtenissen. Veel van deze tips zijn ook bij het bespreken van het slavernijverleden of het koloniale verleden te gebruiken:

  1. Let op de verschillende reacties van verschillende kinderen en jongeren
  2. Let extra op kinderen en jongeren die zich bij het onderwerp betrokken voelen
  3. Geef ruimte voor verschillende ervaringen en meningen
  4. Erken de gevoelens van de kinderen en stel ze gerust
  5. Geef ze passende informatie
  6. Zorg ook voor voldoende afleiding

Praten over het slavernijverleden en het koloniale verleden

Uit onderzoek weten we wat belangrijk is om de kennis en houding van kinderen en jongeren rond het slavernijverleden en het koloniale verleden te beïnvloeden:

De relatie leggen met racisme in het heden  

Leg uit dat racisme nog heel actueel is. Deel ervaringen met racisme, bijvoorbeeld door een ervaringsdeskundige een gastles te laten geven of een video te laten zien waarin een ervaringsdeskundige erover vertelt.

Laat ook andere perspectieven zien  

Schenk aandacht aan de verhalen van de mensen die in het verzet zaten en vochten voor vrijheid, net als de bijdragen aan de kunst, wetenschap en sport die deze tijd met zich voortbrachten. 

Empathie stimuleren  

Als je het verhaal alleen vanuit het perspectief van de kolonisators en mensenhandelaren vertelt, loop je het risico dat leerlingen daarin meegaan. Vertel het verhaal dus ook vanuit het perspectief van de slachtoffers, om empathie bij je leerlingen te stimuleren.

Het onderwerp dichtbij brengen  

Veel witte mensen hebben de neiging om afstand te nemen van de slavernij en het kolonialisme. Ze zeggen bijvoorbeeld dat het verleden tijd is of dat hun eigen voorouders er niets mee te maken hadden. Maar omdat het doorwerkt in het heden hebben we er allemaal mee te maken. Breng de gebeurtenissen uit het verleden daarom dichtbij, naar de Nederlandse context of misschien zelfs naar je eigen familie.

Lesmaterialen 

Werk je in het onderwijs en ben je op zoek naar lesmaterialen over het slavernijverleden, het koloniale verleden of racisme en discriminatie? Op Voordeklas.com vind je lespakketten van verschillende aanbieders.

Zoek je als professional hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor professionals