Cijfers over sociale mediagebruik

Gebruik van sociale media door kinderen en jongeren

Grafiek Sociale mediagebruik onder scholieren

In 2019 gebruikt 93,5 procent van de 12- tot 18-jarigen en 98,4 procent van de 18- tot 21-jarigen bijna dagelijks het internet. In veel gevallen bezoeken ze het internet voor toegang tot sociale media (94,6 procent van de 12- tot 18-jarigen en 98,8 procent van de 18- tot 21-jarigen) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Ten opzichte van 2018 is sprake van een stijging van zowel het percentage jongeren die dagelijks het internet gebruikt als het percentage jongeren die internet gebruikt voor toegang tot sociale media. In 2018 waren de percentages voor dagelijks internetgebruik 93,0 procent onder de 12-18 jarigen en 94,4 procent onder de 18-21 jarigen. Percentages jongeren die internet voornamelijk gebruiken voor toegang tot sociale media waren respectievelijk 93,3 procent en 95,8 procent van de jongeren (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

In het HBSC-onderzoek onder scholieren is nagegaan in hoeverre jongeren sociale media gebruiken en in welke mate er sprake is van problematisch gebruik. Scholieren zijn gevraagd hoe vaak ze online contact hebben met vrienden en andere mensen (bijvoorbeeld ouders, leraren en klasgenoten). In 2017 geeft ruim 31 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aan gedurende de hele dag contact te hebben met vrienden en anderen via sociale media. Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs doen dit met 15 procent aanzienlijk minder. In het voortgezet onderwijs hebben meisjes vaker online contact dan jongens. Het gaat om 37 procent van de meisjes en 26 procent van de jongens. Ook is leerlingen gevraagd of zij een voorkeur hebben voor online contact boven face-to-face contact. In het voortgezet onderwijs zegt 14 procent van de leerlingen een voorkeur te geven aan online contact. In het basisonderwijs gaat het om 3,5 procent van de leerlingen.

Problematisch sociale mediagebruik komt ruim twee keer zoveel voor bij leerlingen in het voortgezet onderwijs als leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Het gaat om respectievelijk 7,4 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en 3,5 procent van de leerlingen in het basisonderwijs. Problematisch sociale mediagebruik is gemeten aan de hand van een aantal stellingen waarbij is gekeken naar het aantal symptomen van problematisch gebruik én of er negatieve gevolgen zijn voor relaties of andere levensdomeinen (Stevens e.a, 2018).

Definitie

Sociale media zijn websites of apps waarbij iedereen informatie kan delen, zoals tekst, afbeeldingen en video's. Andere gebruikers kunnen reageren op deze berichten of de deze delen. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter, Instagram en Whatsapp.

Meer informatie

Mediaopvoeding

Gebruikte publicaties
Gebruikte onderzoeken

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud