Kwaliteitscriteria beoordeling kwaliteit van prevalentie-onderzoek

Prevalentie-onderzoeken kunnen variëren in bereik (landelijk / provinciaal / gemeentelijk), onderzoeksmethode en kwaliteit. Onderzoeken zijn daarom niet altijd goed vergelijkbaar en de uitkomsten van de onderzoeken derhalve ook niet.

Validiteit en betrouwbaarheid

Een van de criteria bij de beoordeling van wetenschappelijk werk is dat de gekozen onderzoeksopzet en uitwerking zich daadwerkelijk leent voor de getrokken conclusies. Hierbij refereren we dus aan de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. 'Validiteit' betekent dat er in het onderzoek daadwerkelijk gemeten is wat er beoogd was. 'Betrouwbaarheid' wil zeggen dat het resultaat ook bij herhaling tot stand komt. Daarmee hoeft het onderzoek overigens niet feitelijk herhaald te worden. Met een goede random steekproef kan in principe langs statistische weg bepaald worden wat de repliceerbaarheid van het resultaat is. Of zoals Gifi (1990) aangeeft:

'In the social sciences independent replications are often impossible. Consequently replication stability is often not investigated directly, but the stability question is imbedded in a statistical model. If the data are a simple random sample, then the model will tell you what will happen 'on the average' if we replicate the experiment a large number of times. This is one of the reasons why statistics is needed in the social sciences.' ('Nonlinear Multivariate Analysis', Chichester: Wiley).

Beoordeling

Wij vinden de kwaliteit van beschrijving van het onderzoek essentieel voor de beoordeling van onderzoek. Een belangrijk criterium bij de beoordeling van elk wetenschappelijk werk is namelijk dat van de 'repliceerbaarheid' ofwel 'controleerbaarheid'. Dit is slechts te garanderen door een adequate beschrijving van het onderzoek. Adequaat betekent in dit verband dat elke keuze die de onderzoeker bewust dan wel onbewust in zijn onderzoek gemaakt heeft om tot zijn conclusie te komen, vermeld is in de rapportage.

Voor Cijfers over Jeugd en Opvoeding beoordelen we het onderzoek op een aantal kenmerken:

DataverzamelingSteekproefKwaliteit instrumentenData-analyseAfname

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud