Afname

Zelfs met een perfecte steekproef en vragenlijst kan een onderzoek fors aan betekenis verliezen wanneer het wordt uitgevoerd onder omstandigheden die chaotisch zijn. Zeker bij een groepsgewijze afname kunnen bijvoorbeeld ketende klassen en lacherige jongeren, die openlijk zeggen flink te gaan liegen bij het invullen, schrikbeelden zijn die menig onderzoeker zal herkennen.

In goed onderzoek wordt materiaal waarvan betwijfeld wordt of het serieus is ingevuld niet meegenomen bij de berekeningen. Deze twijfel dient te worden vastgesteld door een onderzoeker of professional die aanwezig is tijdens de afname. Zonder een rapporterende derde kan eigenlijk niet vastgesteld worden wat de afnamecondities waren. En daarmee is de zekerheid over een adequate afname niet te geven. In het algemeen is het sowieso aan te raden een professional toezicht te laten houden bij de afname van de vragenlijst. Als dit een leerkracht is, moet deze duidelijke instructies hebben of getraind zijn. Voor de rapporterende personen is een formulier aan te raden.

Criteria

De volgende criteria zijn van belang voor het vaststellen van de kwaliteit van de afname. Voor een indicatie van de kwaliteit geldt: hoe vaker 'ja' wordt aangemerkt waar van toepassing, hoe hoger de kwaliteit van de afname van het onderzoek.

Criteria beoordeling kwaliteit van de afname bij prevalentie-onderzoek

Afnamecondities:

  • Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname?
  • Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen?
  • Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy tijdens de afname?
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud