Kwaliteit instrumenten

De kwaliteit van veel instrumenten wordt beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) door het Nederlands Instituut van Psychologen. Het gaat hier om instrumenten zoals tests, vragenlijsten en observatieschalen. Het gebruik van door COTAN goed bevonden instrumenten is te prefereren boven instrumenten die deze kwalificatie niet hebben. In een onderzoek kunnen verschillende soorten instrumenten gebruikt worden met verschillende kwalificaties. Van belang is dat de beoordeling op dit punt gekoppeld blijft aan het gepresenteerde resultaat van de studie.

Ingewikkelder ligt het als een onderzoeksresultaat is gebaseerd op een enkelvoudige vraag in een onderzoek. Veel prevalentiecijfers zijn juist afgeleid van vragen naar het voorkomen van een bepaald gedrag, gevoel of een bepaalde gedachte. Deze vragen worden niet door een instantie als COTAN beoordeeld, omdat ze niet onder de door de COTAN gehanteerde definitie van test vallen. Desalniettemin is er wel iets te zeggen over de kwaliteit van deze vragen. Wij stellen voor dat de inhoud beoordeeld kan worden, evenals de helderheid en eenduidigheid van vraag en antwoord. Datzelfde geldt voor registraties, zij het dat het dan in veel gevallen over de kwaliteit van het registratieformulier gaat.

Meer informatie over instrumenten en de kwaliteit ervan kunt u lezen in de databank Instrumenten.

Criteria

De volgende criteria zijn van belang voor het vaststellen van de kwaliteit van de instrumenten bij prevalentie-onderzoek. Als indicatie van de kwaliteit geldt: hoe vaker 'ja' wordt aangemerkt (waar van toepassing), hoe hoger de kwaliteit van de instrumenten van het onderzoek.

Criteria beoordeling kwaliteit van de instrumenten bij prevalentie-onderzoek

  • Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalentie?
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud